Nieuwe wetgeving voor zzp’ers

De wet DBA volgt VAR op

De Wet DBA is per 1 mei 2016 een feit. Dat betekent dat u uw organisatie met spoed moet voorbereiden op de transitie van VAR naar DBA. Zorgvuldige implementatie is namelijk een must, om zo het risico van naheffing van premies en loonbelasting tot een minimum te beperken. Weet u al hoe u dit gaat aanpakken?

Wat verandert er?

Als de wet DBA ingaat, dan zijn de feitelijke werkzaamheden en arbeidsrelatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van belang. Dat is een essentieel verschil met de VAR.

De uitvoering van de wet ziet er als volgt uit:

 • De VAR wordt vervangen door de zogenaamde ‘vooraf beoordeelde overeenkomst’ (VBO). Deze moet ter beoordeling worden voorgelegd aan de Belastingdienst
 • De Belastingdienst beoordeelt op basis van de ingediende overeenkomst of het bestaan van een (fictieve) dienstbetrekking ontbreekt
 • Als dit inderdaad zo wordt beoordeeld, dan betekent dit dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden
 • Je hebt geen aanspraak op werknemersverzekeringen.
 • Voorwaarde: tijdens de opdracht wordt er daadwerkelijk gewerkt volgens de VBO. Als de Belastingdienst tijdens de opdracht of achteraf beoordeelt dat er sprake is/ was van een dienstbetrekking, dan gaat de Belastingdienst alsnog tot naheffing over. Samen met de opdrachtgever ben je hiervoor aansprakelijk
 • De VBO geeft geen oordeel over aftrekposten. De Belastingdienst beoordeelt het recht hierop pas bij de IB aangifte.

Financieel risico

In het nieuwe systeem loop je als zzp’er samen met de opdrachtgever een financieel risico als achteraf blijkt dat de feitelijke omstandigheden niet overeenkomen met de afspraken. Dit kan voorkomen worden door zowel vooraf als tijdens de opdracht de werkzaamheden zorgvuldig te beschrijven én conform beschrijving uit te voeren. Dit om de kans op naheffing te voorkomen.

Implementatieperiode

De implementatieperiode is tot 1 januari 2017. De Belastingdienst gaat nog niet actief controleren. Let op: als in 2017 bij een controle blijkt dat jij en je opdrachtgever zich niet aan de wet houdt, dan kan de Belastingdienst correcties opleggen met terugwerkende kracht tot 1 april 2016. Advies is om de werkwijze direct per 1 april 2016 nauwgezet te volgen, zodat je goed voorbereid bent als de Belastingdienst in 2017 actief gaat controleren.

Wat moet ik doen?

 • Blijf op de hoogte van de voorgenomen wijzigingen en wat betekent dit voor jou
 • Blijf je in 2016 hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden? Dan mag je jouw VAR 2015 ook in het eerste kwartaal van 2016 gebruiken
 • Verandert er vóór 1 april 2016 iets aan je overeenkomst? Of ga je een nieuwe overeenkomst aan? Vraag dan alsnog de nieuwe VAR aan (geldig tot 1 april 2016)
 • Per 1 april 2016 vervalt de VAR en moeten alle zzp’ers werken met een VBO
 • Werk je via Yacht? Dan gaan wij samen met jou en je opdrachtgever zorgen voor een passende overeenkomst conform de wensen van de Belastingdienst
 • Hoe gaat dit in zijn werk? Dit hoor je in een later stadium. De gesprekken hierover met de Belastingdienst en onze opdrachtgevers lopen nog
 • Werk je niet via Yacht? Lees meer over de VAR en bekijk de modelovereenkomsten.

Yacht zit als intermediair aan tafel met de Belastingdienst om over de vormgeving in praktische invulling van de modelovereenkomsten te praten. Ook gaan we je ondersteunen om goed te leren werken met de wet DBA. Heb je al vragen? Neem dan contact met ons op!