Pers

Vactureteksten voor IT’ers hopeloos ouderwets

Author Image

Corien Niezing

Manager Communicatie & PR

25 januari 2018

DIEMEN, 25 januari 2018 - Uit een analyse van ruim 100.000 IT-vacatures over 2017 door Yacht blijkt dat werkgevers weinig inspelen op de veranderende profielen van IT’ers. Organisaties zetten sterk in op snelheid en efficiency met de introductie van werkwijzen als Agile, Scrum en User-Centric design, maar vergeten in vacatures te vragen naar competenties die nodig zijn bij het werk in dit vakgebied. Klantgerichtheid, bepaald geen overbodige luxe als functie-eis voor de hedendaagse IT’er, staat op plek 150 (!) van gevraagde kwaliteiten in vacatures.

Nieuwe werkwijzen bij bedrijven vragen om andere profielen van IT’ers. In dat kader wordt er veel gesproken van zogenaamde T-shaped profielen. IT’ers moeten naast diepgravende kennis van hun vakgebied, gepresenteerd door de verticale balk, ook het vermogen hebben om met meerdere disciplines in de breedte te kunnen samenwerken (horizontale balk). Dit vraagt om meer en andere sociale en persoonlijke eigenschappen dan voorheen. Daarom is het opvallend dat in de top 50 van gevraagde kwaliteiten in vacatures, slechts negen persoonlijke eigenschappen te vinden zijn, tegenover 41 technische vaardigheden.

Een IT’er hoeft niet creatief te zijn?

Technische en inhoudelijke vaardigheden blijven in de toekomst belangrijk. Maar om echt voorbereid te zijn op de toekomst, zullen bedrijven in hun aannamebeleid meer aandacht moeten hebben voor de persoonlijke eigenschappen van medewerkers. Het is de vraag of de schaarse persoonlijke eigenschappen die op dit moment in vacatures voorkomen, recht doen aan de toekomstambities van bedrijven. De negen persoonlijke eigenschappen die in de top 50 staan zijn: teamplayer, enthousiast, focus, betrokken, zelfstandig, communicatief, flexibel, pro-actief en gedreven. Rikkert Achtereekte van Yacht: “Het is zeer opvallend dat belangrijke vaardigheden als creativiteit (plek 99), oplossingsgerichtheid (plek 101) en klantgerichtheid (plek 150) zeer weinig voorkomen. Beslissingsvaardigheid, coördinerend vermogen en kritisch denken halen de top 200 al helemaal niet. Terwijl een clichéterm als teamplayer bijna in elke vacature voorkomt.”

Neem aan op attitude en train op skills!

Het aannemen van IT’ers met de juiste attitude en persoonlijke vaardigheden wordt steeds belangrijker. Dit is minstens zo belangrijk als de gevraagde programmeertalen en diploma’s die nu dominant in vacatures voorkomen. Achtereekte: “Wil je als groeiend IT bedrijf een toekomstgerichte cultuur van innovatie, wendbaarheid en eindgebruikergerichtheid nastreven, neem dan mensen aan met een goede basishouding. Die kunnen zich immers veel kennis en vaardigheden eigen maken. Het is dan wel belangrijk dat een kandidaat in de vacature van jouw organisatie leest wat er van hem verwacht wordt.” En daar blijft het niet bij, aldus Achtereekte: “Als hij of zij eenmaal bij jou aan de slag gaat, moet je als werkgever scherp in de gaten houden of samenwerking, autonomie en zingeving in het werk goed in balans zijn. Want in deze schaarse markt stapt een goede T-shaped professional zo over naar een organisatie met een cultuur waar hij zich beter thuisvoelt.”

Persvragen?

Neem contact op met onze woordvoerder.

contactperson Image

Corien Niezing

Manager Communicatie & PR