Pers

Overheid en bedrijfsleven strijden om juridisch talent

Author Image

Maarten Hagg

Woordvoerder

17 februari 2017

DIEMEN, 17 februari 2017 - Het aantal juridische vacatures is in het vierde kwartaal van 2016 gestegen met 64% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zowel binnen de overheid als in het bedrijfsleven is de groei zichtbaar. De juridische arbeidsmarkt is volop in beweging, een trend die zich lijkt door te zetten in 2017. Dit blijkt uit de analyse "Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2016" van Yacht. Marijn van der Heiden, Commercieel manager bij Yacht Legal: “We zien dat de groei in vacatures wordt gestuwd door de goede economische ontwikkelingen. Bedrijven durven wat meer risico’s te nemen en realiseren zich steeds meer dat juridisch talent schaarser wordt”.

Invoering omgevingswet 2019

De vraag naar bedrijfsjuristen groeide in het vierde kwartaal met 52% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015. Vanwege de komst van de Omgevingswet in 2019 zoekt de overheid juridische experts zoals juristen RO en Omgevingsrecht. In deze laatste beroepsgroep is zelfs schaarste ontstaan in het aanbod. Daarnaast heeft de aantrekkende economie ook in de publieke sector zijn effect: er is een grote verschuiving zichtbaar van de vraag richting het fysieke domein (handhaving en ruimtelijke ordening), ten koste van de vraag binnen het sociale domein (juristen bezwaar en beroep sociale zekerheid, juridisch beleidsmedewerkers). De vraag naar handhavingsjuristen neemt zelfs met 139% toe ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015.

Uitschieter: groei advocaten

Uitschieter in de cijfers is de groei in de vraag naar advocaten. Verklaarbaar, aangezien deze vraag een jaar geleden op een lager niveau lag. Om optimaal te kunnen profiteren van de economische groei houden advocaten in toenemende mate hun verdienmodel tegen het licht, waarbij zij rekening houden met een grotere roep om transparantie en te maken hebben met de effecten van digitalisering. Dit vergt in toenemende mate een ander type advocaat, reden waarom deze sector flink aan het aantrekken is. Ook andere sectoren dan de advocatuur vertonen stevige groeicijfers en op basis van de voorlopige analyse van de cijfers van januari is de verwachting dat deze trend zich doorzet in 2017.

Medewerkers nemen meer risico  

Van der Heiden: “Medewerkers die mogelijk al jaren vastzitten in een bepaalde omgeving zijn in toenemende mate bereid risico’s te accepteren die horen bij een baanswitch. Het bedrijfsleven anticipeert hierop. Vakkennis is en blijft zeer belangrijk voor startende én meer ervaren juristen. Daar moet blijvend in worden geïnvesteerd. Daarnaast zien we echter dat vaardigheden en competenties belangrijker worden. Denk hierbij aan zaken als resultaatgerichtheid, flexibiliteit, omgevingssensitiviteit en niet te vergeten integriteit. Bij de selectie van kandidaten weegt dit steeds zwaarder. De bereidheid om bij selectie buiten de gebaande paden te treden, zien we minder terug bij de overheid. Ondanks schaarste vraagt men bij gemeenten nog te vaak naar het schaap met de vijf poten. Vasthouden aan ‘het ideale profiel’ zorgt voor vertraging in de invulling van functies en zet daarmee druk op de gemeentelijke organisatie. We doen vooral een oproep aan gemeenten om - net als het bedrijfsleven - in toenemende mate te selecteren op de juiste persoonskenmerken en competenties. Slaagt men er niet op tijd in om deze slag te maken, dan gaan gemeenten de slag om het juridische talent missen.”

Over Yacht

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons doel is optimaal resultaat: professionals uitdagend werk bieden waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein. Vanaf 2016 rapporteert Yacht haar vacaturetrends op basis van Jobdigger vacaturedata.

Download infographic

Persvragen?

Neem contact op met onze woordvoerder.

contactperson Image

Maarten Hagg

Woordvoerder

020 - 569 12 11