Pers

Krapte arbeidsmarkt vraagt om creativiteit bij invullen financiële vacatures

Author Image

Corien Niezing

Manager Communicatie & PR

11 september 2018

Amsterdam, 10 september 2018 - Het aantal vacatures voor hoger opgeleide financials is in 2017 met 3,5% gegroeid. De vraag naar Chief Financial Officers (CFO’s) en Finance Managers groeide in die periode bovengemiddeld met respectievelijk 7,3% en 7,1%, zo blijkt uit onderzoek van Yacht in samenwerking met de Vereniging van Registercontrollers (VRC). De aanhoudende vraag naar hoogopgeleide financials leidt tot een krapte op de arbeidsmarkt bij financiële functies. Deze krapte vraagt om creativiteit bij het invullen van vacatures in het financieel management.

Spanningsindicator verschilt per regio

De spanningsindicator (vraag versus aanbod) bedraagt op dit moment 2, wat betekent dat er tweemaal zoveel vacatures zijn dan financials die een baan zoeken. Niet in heel Nederland wordt dezelfde krapte ervaren. In de regio Amsterdam is sprake van een spanningsindicator van 4, terwijl deze voor Drenthe 0,3 is.

Werkgevers moeten beter anticiperen op behoefte financial

VRC en Yacht adviseren werkgevers die financiële functies willen invullen, om te anticiperen op de behoefte van de doelgroep. Uit onderzoek van Yacht blijkt dat, naast salaris, financials vaker op zoek zijn naar uitdaging in het werk en een acceptabele werkdruk. Een persoonlijke wens voor afwisseling, betere arbeidsvoorwaarden en de ambitie op het gebied van leidinggeven zijn daarom vaak de reden om over te stappen naar een andere baan. Daarnaast blijkt dat financials vaker dan gemiddeld ‘latent zoekend’ zijn, wat betekent dat ze niet actief zoeken, maar wel open staan voor aanbiedingen. Misja Bouma, business development manager bij Yacht: “Mijn advies aan werkgevers is om potentiële werknemers persoonlijk te benaderen en ‘verleiden’ met aspecten die juist voor deze doelgroep relevant zijn.”

Verder opleiden nodig

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het verstandig om ook te kijken naar het verder opleiden van bestaande financiële professionals binnen de organisatie: profit en not fot profit. De mogelijkheid om intern door te groeien draagt bij aan de binding van werknemers aan een onderneming. De EMFC opleiding, die opleidt tot Registercontroller, is daarbij de hoogste en meest brede opleiding voor financials. De RC opleiding is in trek door de behoefte op de arbeidsmarkt aan hoogopgeleide finance managers. De instroom op de RC opleidingen bij de 7 universiteiten steeg in 2017 met 16,7%. Inmiddels zijn circa 4600 RC’s actief in topfuncties in het financieel management in binnen- en buitenland.

Yacht en de VRC Finance Academy organiseren op 11 oktober 2018 het symposium ‘Value your talent’ Hierbij wordt ingegaan op de waarde en waardering van talent in de organisatie, het belang van talentmanagement voor finance en het motiveren van mensen zonder extra beloning.

Download infographic

Persvragen?

Neem contact op met onze woordvoerder.

contactperson Image

Corien Niezing

Manager Communicatie & PR