Pers

Engineer onderschat overheid als werkgever

Author Image

Corien Niezing

Manager Communicatie & PR

12 juli 2017

DIEMEN, 12 juli 2017 - Engineers die kiezen voor een baan bij de overheid investeren nadrukkelijk in hun toekomst. Binnen het bedrijfsleven groeit de vraag namelijk naar professionals met een brede kennis op het gebied van de overheid, wetgeving en procedures, zoals de nieuwe Omgevingswet. Verantwoordelijkheden verschuiven vanuit gemeenten steeds meer naar de profit sector, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningverlening & -handhaving. Dat stelt Yacht naar aanleiding van ‘Trends en ontwikkelingen over het tweede kwartaal van 2017’.

Ervaring bij overheid impuls voor carrière binnen bouw & civiel

De kennis, ervaring en vaardigheden die engineers opdoen bij de overheid is van grote waarde voor bedrijven met bouw- en infraprojecten binnen de overheidssector. Engineers met een achtergrond bij overheden en gemeenten maken daarmee in de toekomst het verschil.

Jonge talentvolle engineer kiest niet voor overheid maar voor bedrijfsleven

De vraag naar Bouw & Civiele Engineers groeit nog steeds. Het tweede kwartaal van 2017 liet 22% meer vacatures zien dan in dezelfde periode vorig jaar. Uitgesplitst naar bedrijfsleven en non-profit was dit respectievelijk een groei van 20% en 50%. In het merendeel van de provincies groeit de vraag sterker dan het aanbod. Dit leidt tot grote schaarste op de arbeidsmarkt in het desbetreffende vakgebied. Werkgevers moeten hun aantrekkelijkheid verbeteren, willen zij het verschil maken voor kandidaten. Dit houdt in dat arbeidsvoorwaarden bij de overheid minimaal concurrerend moeten zijn met die in het bedrijfsleven.

Jonge talentvolle engineers kiezen vaak voor een grote multinational. Ard Kistemaker, Directeur Engineering bij Yacht: “Voor alle werknemers, en dus ook voor engineers, is het essentieel om jezelf continue te ontwikkelen om aangehaakt te blijven op de arbeidsmarkt. Al zijn de arbeidsvoorwaarden in het bedrijfsleven goed, bij gemeenten vind je de meest interessante opdrachten op het gebied van smart cities, groene steden en mobiliteitsvraagstukken. Met het grootste netwerk aan professionals weten wij als geen ander dat dit nu juist de projecten zijn waar engineers blij van worden: werk met maatschappelijke betekenis en goed voor je carrière!”

De nieuwe omgevingswet zal grote impact hebben op gemeentelijke organisaties, niet in de laatste plaats door de grote cultuurverandering die ermee gepaard gaat. Kistemaker: “Dit betekent dat er meer behoefte ontstaat aan competenties zoals creatief oplossen, integraal denken, samenwerken en nemen van verantwoordelijkheid. Een mooie kans en uitdaging om je als professional verder te ontwikkelen.”

Samenwerking overheid en bedrijfsleven

Kistemaker: ”Overheid en bedrijfsleven zijn nu nog vaak elkaars concurrent op de arbeidsmarkt, omdat ze allebei zoeken naar bouwkundig en civiele professionals. Samenwerking ligt eigenlijk meer voor de hand, omdat beide partijen van elkaar kunnen profiteren. Dit kan bijvoorbeeld via uitwisselingsstages. Dat draagt bij aan het creëren van wederzijds begrip.”

Over Yacht

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons doel is optimaal resultaat: professionals uitdagend werk bieden waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein. Vanaf 2016 rapporteert Yacht haar vacaturetrends op basis van Jobdigger vacaturedata.

Download infographic

Persvragen?

Neem contact op met onze woordvoerder.

contactperson Image

Corien Niezing

Manager Communicatie & PR