Vraag naar planners en logistic engineers in de lift

Groei van 30%

DIEMEN, 21 mei 2015 - In het eerste kwartaal van 2015 zet de vraag naar hoger opgeleide supply chain professionals door. Vooral planners en logistic engineers zijn gewild. Het aantal vacatures voor deze functies steeg met 30% ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar geleden.

Dit blijkt uit analyse van de logistieke arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van dit jaar. Vooral in het zuiden van het land én in de regio Amsterdam stijgt de vraag naar supply chain professionals fors. Deze regio's zijn samen goed voor twee derde van de vacatures en laten een stijging zien van 50% ten op zichte van hetzelfde kwartaal in 2014. Vooral de industrie en de logistieke dienstverleners in deze regio’s zijn op zoek naar supply chain professionals.

Grote vraag komt voort uit E-commerce en planningsoptimalisatie

‘Binnen Yacht Supply Chain Management en Procurement merken wij een toenemende druk op de arbeidsmarkt. Vooral de aanvragen vanuit de industrie en de logistiek dienstverleners nemen een vlucht. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op het economisch herstel, wil de industrie haar planningsprocessen optimaliseren. Bij de logistieke dienstverleners komt de vraag door de enorme ontwikkeling die E-commerce nog steeds doormaakt,’ stelt Hilbrand van der Kooi, business development manager bij Yacht.

Industrie
De NEVI Purchusing Managers Index staat op 54 punten; een toename aan activiteit in de industrie. Factor voor succes om deze groei vorm te geven is het zo efficiënt mogelijk in zetten van middelen, tijd en menskracht. Hiervoor is een optimaal planningsproces cruciaal. Voor het optimaliseren en  implementeren van dit proces zijn supply chain professionals nodig. 

Logistiek dienstverleners
Ook logistiek dienstverleners staan voor grote uitdagingen. De opmars van E-commerce leidt tot een groter volume aan kleine orders én retourzendingen. Innovatie op service en orderfulfilment zijn noodzakelijk. Verscherpte focus op groei en procesoptimalisatie zorgen ervoor dat ook binnen deze sector de vraag naar supply chain professionals sterk toeneemt.

Supply chain management is slimme studiekeuze

Bedrijven hechten steeds meer belang aan de ontwikkeling van de supply chain management functie. Dit komt door de toenemende aandacht voor procesgericht samenwerken binnen het bedrijf. Tevens is er de wens om de samenwerking binnen de bedrijfskolom te optimaliseren. Bedrijven delen big data, creëren samen nieuwe dienstverlening en werken met gedeelde, integrale planningen. Voor deze uitdagende taken zijn professionals nodig met een stevige planningsachtergrond. Bij voorkeur ook met ervaring in Sales & Operations Planning, kennis van meerdere planningssystemen en affiniteit met informatie Technology. Ook een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, samenwerkingsvaardigheden en overtuigingskracht zijn nodig.

Dit type professional is schaars; kandidaten hebben daarom volop kansen op de arbeidsmarkt. ‘Het profileren en promoten van het vakgebied en het veelbelovende carrièreperspectief moet snel door het bedrijfsleven, de branchevereniging en het onderwijs worden opgepakt. Jongeren die nu kiezen voor supply chain management en logistiek hebben straks een goede kans op werk,’ aldus van der Kooi.

* NEVI geeft iedere eerste werkdag van de maand de Purchasing Managers' Index (inkoopmanagersindex) voor Nederland uit. Deze index geeft een beeld van de Nederlandse industrie, maar óók van de gehele Nederlandse economie.

Over Yacht

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons doel is optimaal resultaat: professionals uitdagend werk bieden waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein.

Yacht monitort continu de arbeidsmarkt voor professionals. Hierbij maakt Yacht gebruik van Jobfeed om inzicht te geven in de ontwikkelingen rondom online vacatures. Daarnaast maakt Yacht gebruik van de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey. Dit is een continu online onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking van 15 jaar t/m 65 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Randstad, Tempo-Team en Yacht. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het gedrag van de beroepsbevolking als het gaat om de verschillende aspecten van werk. Jaarlijks nemen ongeveer 10.000 mensen deel aan het onderzoek.

Infographic