Flinke groei in logistieke en inkoop vacatures

Fluctuerende vraag noodzaakt tot ketensamenwerking

DIEMEN, 13 juli 2015 - De stijging in export en productie binnen industrieel Nederland zorgt voor meer vraag naar hoog opgeleide Supply Chain professionals. Ten opzichte van vorig jaar steeg aantal vacatures in het tweede kwartaal met ruim 17%. De groei is zichtbaar in alle functies en op alle niveaus, van inkoper tot expediteur en van productieplanner tot logistiek manager.

Het verhoogde productieniveau bij bedrijven resulteert in een verhoogde vraag naar operationele Supply Chain professionals. De vraag naar inkopers, planners en expediteurs steeg met ruim 11% ten opzichte van het tweede kwartaal een jaar geleden. Opvallend is de sterke groei in Supply Chain analisten en senior Supply Chain professionals. De vraag naar Supply Chain analisten steeg maar liefst met 86% en de managers functies met gemiddeld 15% in het tweede kwartaal van 2015 ten opzichte van een jaar geleden. “De stijging in deze rollen laat zien dat bedrijven naast focus op het verhogen van de productie ook focus hebben op de herinrichting en optimaliseren van hun Supply Chain” aldus Hilbrand van der Kooi, Business Development Manager bij Yacht.

Fluctuerende vraag leidt tot ketensamenwerking

De onvoorspelbare vraag van klanten dwingt producenten en toeleveranciers tot ketensamenwerking. Het vormgeven van deze ketensamenwerking biedt analisten en senior professionals volop kansen voor een carrière binnen het vakgebied Supply Chain Management.
“Optimalisatie van de Supply Chain is op dit moment hét onderwerp binnen de productie- en toeleverketen”, aldus Van der Kooi. Dat bleek ook tijdens de kennisbijeenkomst Planningsoptimalisatie van Yacht op 23 juni j.l. met onder meer prof.dr. Jack van der Veen. “Succesfactoren om ketensamenwerking vorm te geven zijn een strategie met focus op een langere termijn, een infrastructuur gericht op processturing en transparantie en vertrouwen als gedragscomponenten” aldus van der Veen.

Duidelijke regionale verschillen

De sterkste stijging van vacatures naar hoog opgeleiden vindt plaats in het achterland van de haven van Rotterdam. In Utrecht steeg de vraag naar Supply Chain professionals met maar liefst 35% en in Breda met 27% ten opzichte van het tweede kwartaal 2014. De regio Amsterdam, aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationals, nadert met 890 vacatures in het tweede kwartaal 2015 koploper regio Rotterdam/Den Haag met 908 vacatures.

Over Yacht

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons doel is optimaal resultaat: professionals uitdagend werk bieden waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein.

Yacht monitort continu de arbeidsmarkt voor professionals. Hierbij maakt Yacht gebruik van Jobfeed om inzicht te geven in de ontwikkelingen rondom online vacatures. Daarnaast maakt Yacht gebruik van de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey. Dit is een continu online onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking van 15 jaar t/m 65 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Randstad, Tempo-Team en Yacht. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het gedrag van de beroepsbevolking als het gaat om de verschillende aspecten van werk. Jaarlijks nemen ongeveer 10.000 mensen deel aan het onderzoek.

Infographic