Bedrijven investeren meer in ontwikkeling personeel

Vraag naar Training & Development Specialisten stijgt met 28%

DIEMEN, 13 mei 2015 - Nu de economie zich herstelt, investeren organisaties weer meer in hun medewerkers. Dit blijkt uit de stijging van de vraag naar Training & Development Specialisten. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014 nam deze vraag toe met maar liefst 28%, een opvallende ontwikkeling in de categorie HRM-vacatures. Ook de vraag naar andere HRM-professionals steeg in het eerste kwartaal van 2015 explosief. Dit blijkt uit een analyse van Yacht van gegevens in Jobfeed. 

De impact van WWZ op scholing van medewerkers

“Deze investering in medewerkers houdt zeker ook verband met de wettelijke invoering van de scholingsplicht als onderdeel van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ)”, stelt Ellen Bergh, commercieel manager Yacht HRM. “Dit houdt in dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. De werkgever moet de werknemer ook in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst als de functie van de werknemer komt te vervallen of als hij niet langer in staat is deze te vervullen.” 

Blijven ontwikkelen

Bergh: “De arbeidsmarkt van de toekomst verlangt van mensen dat ze steeds flexibeler inzetbaar zijn. Om die reden is het goed continu te blijven investeren in ontwikkeling. Dat geldt zowel voor werknemers als werkgevers. Voor werkgevers betekent dit dat het begeleiden en ondersteunen van medewerkers (via  het aanbieden van opleiding, training en scholing) vanaf 1 juli 2015 niet alleen belangrijker wordt, maar ook een manier is om nog beter invulling te geven aan goed werkgeverschap. Dat maakt je als werkgever aantrekkelijker. Voor professionals betekent het dat ze niet stil moeten staan, maar voortdurend moeten investeren in eigen ontwikkeling. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Vraag HRM professionals

De vraag naar HR-professionals stijgt in het eerste kwartaal van 2015 met 12%, ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. 
Top vier vacatures:

  1. Training & development 28%
  2. HR Manager 13%
  3. HR adviseur 13%
  4. Recruiter 9%

Regionale verschillen

Vrijweloveral stijgt de vraag naar HR Managers en Recruiters, met name in de Randstad:

  • Rotterdam 26%
  • Den Haag 21%
  • Utrecht 17%
  • Amsterdam 14%

Over Yacht

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons doel is optimaal resultaat: professionals uitdagend werk bieden waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein.

Yacht monitort continu de arbeidsmarkt voor professionals. Hierbij maakt Yacht gebruik van Jobfeed om inzicht te geven in de ontwikkelingen rondom online vacatures. Daarnaast maakt Yacht gebruik van de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey. Dit is een continu online onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking van 15 jaar t/m 65 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Randstad, Tempo-Team en Yacht. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het gedrag van de beroepsbevolking als het gaat om de verschillende aspecten van werk. Jaarlijks nemen ongeveer 10.000 mensen deel aan het onderzoek.

Infographic