Persberichten

Gemeenten lijken geen interesse te hebben in ambtenaar van de toekomst

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 20 december 2017 - Competenties die gemeenten zo belangrijk achten in het profiel van de toekomstige ambtenaar zijn niet terug te vinden in vacatures. Mondige burgers en datagedreven werken vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.  Zo moeten ambtenaren kunnen verbinden, onderhandelen, argumenteren en regisseren. Gek genoeg zijn het juist deze competenties die niet terug te vinden zijn in de vacatures van gemeenten. Dit blijkt een analyse van Yacht naar 6950 vacatures van de gemeentelijke overheid over de periode oktober 2016 tot en met oktober 2017.

lees verder

Nieuwe directie voor adviesbureau BMC

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 23 november 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 is Lieke Schepers aangesteld als algemeen directeur van BMC. Zij neemt het stokje over van Albert Jansen. Lieke Schepers, momenteel directeur Strategic Client Solutions bij Yacht, zal met het huidige management van BMC de organisatie verder vormgeven. Schepers heeft de afgelopen jaren meerdere management- en salesfuncties bekleed bij zowel uitzender Randstad als bij het professionals-onderdeel van diezelfde organisatie: Yacht. Yacht nam circa een jaar geleden BMC over. Met deze benoeming is er een volgende belangrijke stap gezet in de integratie.

lees verder

Gemeenten zoeken personeel voor toetsing bijstandsuitkeringen

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 30 juni 2017 - Steeds meer mensen belanden in de bijstand en dat leidt tot spanning bij gemeenten. Er zijn namelijk te weinig ambtenaren die kunnen beoordelen of burgers recht hebben op een bijstandsuitkering. Gemeenten zijn dringend op zoek naar deze inkomensconsulenten. In het tweede kwartaal van 2017 stonden 7.450 vacatures open binnen het Sociaal Domein, 41% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit alles blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het tweede kwartaal van 2017’, van Yacht.

lees verder

Decentralisaties zorgen nog steeds voor grote vraag naar specialisten

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 14 februari 2017 - De omvangrijke decentralisaties: de participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de jeugdwet leiden tot een grote vraag naar beleidsadviseurs bij gemeenten. In het laatste kwartaal van 2016 is de landelijke vraag naar beleidsmedewerkers en managers zelfs met 26% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit een analyse van Yacht naar ‘Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het Sociaal Domein over het vierde kwartaal van 2016’.

lees verder

Randstad is voornemens om in Nederland BMC over te nemen en daarmee een sterke #1 positie voor professionals in publieke sector te creëren

Suzan Bloemscheer | Overig, Sociaal Domein

Hoofdpunten: Randstad is voornemens om in Nederland BMC over te nemen voor een ondernemingswaarde van € 65 miljoen // In de afgelopen 12 maanden tot september 2016 heeft BMC een omzet gerealiseerd van circa € 102 miljoen en voegt daarmee circa een derde toe aan de omzet van Yacht Group Nederland BV // Randstad wordt hierdoor de #1 speler voor professionals in de Nederlandse publieke sector // De voorgenomen overname past in Randstads wereldwijde strategische ambitie om te groeien in professional services en zal binnen drie jaar bijdragen aan de economisch toegevoegde waarde.

lees verder

‘Expertisecentrum Jeugd’ steunt ambtenaren en gemeenten bij Jeugdhulp

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 23 maart 2016 - Yacht, Kenniscentrum WMO en de MO-Zaak starten samen het initiatief ‘Expertisecentrum Jeugd’. Het doel is gemeenten en ambtenaren heldere en eenduidige informatie te bieden over Jeugdhulp anno 2016. Dit is nodig omdat Jeugdhulp voor verbetering vatbaar is, zo blijkt uit de Monitor Transitie Jeugd (jaarrapportage 2015). In de komende periode organiseren de partners acht seminars in acht gemeenten waar zij het boek ‘Jeugdhulp anno 2016’ presenteren.

lees verder