Persberichten

Yacht en NIMA breiden samenwerking uit

Maarten Hagg | Overig

Amsterdam, 24 mei 2018 - Yacht en NIMA verdiepen hun onderlinge samenwerking. NIMA heeft voor Yacht een programma samengesteld dat dit voorjaar van start is gegaan en bestaat uit een individuele kennistoets, gevolgd door een ontwikkeladvies. Dit advies wordt omgezet in een persoonsgebonden programma, zodat Yacht professionals up-to-date kennis ontwikkelen over de actualiteiten op het gebied van marketing en communicatie; meer specifiek op digital marketing.

lees verder

Yacht leidt recruiters zelf op met Recruitment Academy

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 14 maart 2018 - Yacht start de Yacht Recruitment Academy. De opleiding gaat mensen met en zonder recruitment-ervaring klaarstomen voor het vak. De markt is ‘booming’, maar talent is schaars. Veel opdrachtgevers van Yacht zitten verlegen om professionals in IT, Finance en Engineering. Door het grote netwerk van Yacht, weten veel opdrachtgevers en professionals elkaar uiteindelijk nog te vinden. Maar naast schaarste in professionals, is er ook schaarste ontstaan in recruitment-talent. Recruiters die nodig zijn om de juiste professionals te vinden voor al die openstaande vacatures.

lees verder

Vraag naar finance professionals stijgt met 19%

Maarten Hagg | Finance, Overig

DIEMEN, 20 december 2017 – De vraag naar hoogopgeleide finance professionals is met 19% gestegen ten opzichte van 2016. Al vijf jaar achtereen is er een groei te zien in het aanbod van vacatures. Dit blijkt uit een analyse van Yacht over de periode januari tot en met november 2017 in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. 

lees verder

Gemeenten lijken geen interesse te hebben in ambtenaar van de toekomst

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 20 december 2017 - Competenties die gemeenten zo belangrijk achten in het profiel van de toekomstige ambtenaar zijn niet terug te vinden in vacatures. Mondige burgers en datagedreven werken vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.  Zo moeten ambtenaren kunnen verbinden, onderhandelen, argumenteren en regisseren. Gek genoeg zijn het juist deze competenties die niet terug te vinden zijn in de vacatures van gemeenten. Dit blijkt een analyse van Yacht naar 6950 vacatures van de gemeentelijke overheid over de periode oktober 2016 tot en met oktober 2017.

lees verder

Nieuwe directie voor adviesbureau BMC

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 23 november 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 is Lieke Schepers aangesteld als algemeen directeur van BMC. Zij neemt het stokje over van Albert Jansen. Lieke Schepers, momenteel directeur Strategic Client Solutions bij Yacht, zal met het huidige management van BMC de organisatie verder vormgeven. Schepers heeft de afgelopen jaren meerdere management- en salesfuncties bekleed bij zowel uitzender Randstad als bij het professionals-onderdeel van diezelfde organisatie: Yacht. Yacht nam circa een jaar geleden BMC over. Met deze benoeming is er een volgende belangrijke stap gezet in de integratie.

lees verder

Gemeenten zoeken personeel voor toetsing bijstandsuitkeringen

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 30 juni 2017 - Steeds meer mensen belanden in de bijstand en dat leidt tot spanning bij gemeenten. Er zijn namelijk te weinig ambtenaren die kunnen beoordelen of burgers recht hebben op een bijstandsuitkering. Gemeenten zijn dringend op zoek naar deze inkomensconsulenten. In het tweede kwartaal van 2017 stonden 7.450 vacatures open binnen het Sociaal Domein, 41% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit alles blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het tweede kwartaal van 2017’, van Yacht.

lees verder

Decentralisaties zorgen nog steeds voor grote vraag naar specialisten

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 14 februari 2017 - De omvangrijke decentralisaties: de participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de jeugdwet leiden tot een grote vraag naar beleidsadviseurs bij gemeenten. In het laatste kwartaal van 2016 is de landelijke vraag naar beleidsmedewerkers en managers zelfs met 26% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit een analyse van Yacht naar ‘Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het Sociaal Domein over het vierde kwartaal van 2016’.

lees verder

Randstad is voornemens om in Nederland BMC over te nemen en daarmee een sterke #1 positie voor professionals in publieke sector te creëren

Suzan Bloemscheer | Overig, Sociaal Domein

Hoofdpunten: Randstad is voornemens om in Nederland BMC over te nemen voor een ondernemingswaarde van € 65 miljoen // In de afgelopen 12 maanden tot september 2016 heeft BMC een omzet gerealiseerd van circa € 102 miljoen en voegt daarmee circa een derde toe aan de omzet van Yacht Group Nederland BV // Randstad wordt hierdoor de #1 speler voor professionals in de Nederlandse publieke sector // De voorgenomen overname past in Randstads wereldwijde strategische ambitie om te groeien in professional services en zal binnen drie jaar bijdragen aan de economisch toegevoegde waarde.

lees verder

Meer flexmedewerkers toegang tot hypotheek

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 8 december 2016 - Het kopen van een eigen huis is binnenkort mogelijk voor veel meer flexwerkers. Vandaag werd bekend dat negen uitzendondernemingen per 1 januari 2017 aansluiten bij de Perspectiefverklaring. In de loop van 2017 volgen nog meer uitzenders. Deze verklaring moet uitgroeien tot de marktstandaard voor flexmedewerkers die een huis willen kopen. De Perspectiefverklaring is ooit gestart als initiatief van Randstad, Obvion en Vereniging Eigen Huis (VEH).

lees verder

Bemiddelaar voegt waarde toe voor zzp’er

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 2 november 2016 - De helft van de zzp’ers (50,4%) ziet bemiddeling als toegevoegde waarde voor zijn bedrijf of onderneming. 68,4 procent van de zzp’ers komt dan ook voornamelijk aan opdrachten via bemiddelaars. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1224 zzp’ers in samenwerking met Yacht.

lees verder

Hoogopgeleiden: nieuwe baan geen prioriteit bij netwerken

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 1 september 2016 - Niet een baan of een opdracht, maar kennis, ideeën en inspiratie, dat is wat professionals zoeken in een netwerk. Het kunnen scoren van nieuwe banen of opdrachten is geen harde voorwaarde voor een succesvol netwerk. Slechts 26% van de hoogopgeleide professionals noemt een baan als belangrijkste criterium om te netwerken. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Raphaels in opdracht van Yacht onder 644 hoogopgeleide professionals. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de betekenis en rol van een netwerk in het leven van professionals.

lees verder

Zakelijk netwerk openstellen essentieel voor zzp'er

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 31 augustus 2016 - Zzp’ers helpen elkaar graag bij het vinden van nieuwe opdrachten. Netwerken is hierbij een onmisbaar middel. Zzp’ers stellen steeds vaker via social media hun netwerk voor elkaar open en delen ervaringen die ze hebben met opdrachtgevers en intermediairs. Dat referenties uitwisselen, netwerken en goede bemiddeling steeds belangrijker is binnen de flexmarkt blijkt uit onder-zoek van ZZP Barometer onder 1.224 zzp’ers in samenwerking met Yacht.

lees verder

34% dertigers bluft bij zakelijk netwerken

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 1 augustus 2016 - Bluffen tijdens het netwerken, zichzelf wat beter voordoen, is populair onder dertigers. 34% van de ondervraagden geeft aan dit wel eens te doen, in tegenstelling tot 40-49 jarigen (16%). Mannen laten vaker zien (86%) waar ze goed in zijn dan vrouwen (77%). 32% van de jonge werknemers mist een coach die hen wegwijs maakt in hun carrière. Het ontbreekt starters vooral aan kennis, ervaring en zelfvertrouwen bij het ontwikkelen van een zakelijk netwerk. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Raphaels in opdracht van Yacht onder 644 hoogopgeleide professionals.

lees verder

49% Nederlanders vindt het lastig zichzelf te ‘verkopen’

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 19 juli 2016 - Zakelijk netwerken is belangrijk, maar moeilijk. 49% van de hoger opgeleiden vindt het lastig zichzelf te ‘verkopen’. Misschien is dat ook wel de reden waarom Nederlanders nogal passieve netwerkers zijn. Het merendeel komt pas in actie wanneer ze werk of een opdracht nodig hebben. Opvallend in deze digitale tijd is dat 68% van de respondenten meer waarde aan fysieke ontmoetingen hecht dan aan online. Geen persoonlijke ontmoeting? Dan ook geen digitale uitnodiging voor iemands netwerk. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Raphaels in opdracht van Yacht onder 644 professionals.

lees verder

Jasper Tonen wint The Challenge Engineering!

Maarten Hagg | Engineering, Overig

Jasper Tonen - The Challenge Engineering

Jasper Tonen is de winnaar van The Challenge 2016 en mag zich een jaar lang Best engineering professional noemen. Zowel de jury, de opdrachtgever en het publiek verkozen hem als de beste. Met zijn concept “de Gouden pot” had hij het meest innovatieve, realiseerbare en overtuigende concept om van een stad als Amsterdam een Super Smart Energy City te maken. Dat bleek donderdag 23 juni tijdens de tweede editie van The Challenge in De Fabrique in Utrecht. Wederom bogen professionals over een vraagstuk, dit keer hadden de Engineering professionals elk een eigen scenario bedacht hoe er van een stad als Amsterdam een Super Smart Energy City gemaakt kan worden, waar energie opwekking, verbruik en opslag optimaal in balans is.

lees verder

Nieuw boek zet finance professionals op scherp

Maarten Hagg | Finance, Overig

DIEMEN, 27 mei 2016 - Het gisteren gelanceerde boek Management in Singularity, van hoogleraar Tjeu Blommaert, Stephan van den Broek en Erik Kolthof is een must voor financials. Binnen een week na verschijning staat het boek op de eerste plaats in de managementboek.nl top 100. Momenteel vindt er een enorme versnelling plaats, zowel qua wetenschappelijke doorbraken als praktische toepassingen. Zelfrijdende auto’s, drones, big data en robots zijn niet langer toekomstmuziek. Dit leidt tot vraag naar nieuwe functies en expertise, onder meer in het Finance vak. Voor organisaties is het noodzaak om nu in actie te komen om nog bestaansrecht in de toekomst te hebben. Maar hoe bereiden organisaties zich voor op dit soort disruptieve veranderingen van de toekomst die steeds sneller op ons af komen?

lees verder

Driekwart organisaties verwacht dat inhuren ZZP’er moeilijker wordt

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 13 april 2016 – Vanaf 1 mei treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking. Drie kwart (72%) van de organisaties denkt dat met de invoering van de wet het moeilijker wordt ZZP’ers in te huren. Een kwart verwacht ook minder van ZZP’ers gebruik te zullen maken. In opdracht van Randstad, Tempo-Team en Yacht deed TNS NIPO onderzoek onder 593 ZZP’ers en 413 organisaties. Randstad, Tempo-Team en Yacht starten met een dienst die financiële en juridische risico’s voor zowel bedrijven als ZZP’ers beperkt.

lees verder

‘Expertisecentrum Jeugd’ steunt ambtenaren en gemeenten bij Jeugdhulp

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 23 maart 2016 - Yacht, Kenniscentrum WMO en de MO-Zaak starten samen het initiatief ‘Expertisecentrum Jeugd’. Het doel is gemeenten en ambtenaren heldere en eenduidige informatie te bieden over Jeugdhulp anno 2016. Dit is nodig omdat Jeugdhulp voor verbetering vatbaar is, zo blijkt uit de Monitor Transitie Jeugd (jaarrapportage 2015). In de komende periode organiseren de partners acht seminars in acht gemeenten waar zij het boek ‘Jeugdhulp anno 2016’ presenteren.

lees verder

Veel kansen in Noord-Nederland voor professionals

Maarten Hagg | Overig

GRONINGEN, 12 februari 2016 – Voor hoogopgeleide professionals in Noord-Nederland ziet de arbeidsmarkt er rooskleurig uit. ‘Werkvoorbereider bouw’ voert de lijst aan van snelst stijgende vacatures voor HBO plus niveau. Dit blijkt uit een arbeidsmarktanalyse van Yacht die gisteren de deuren opende van haar volledig vernieuwde kantoor aan de Rozenburglaan 3 in Groningen.

lees verder