Decentralisaties zorgen nog steeds voor grote vraag naar specialisten

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 14 februari 2017 - De omvangrijke decentralisaties: de participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de jeugdwet leiden tot een grote vraag naar beleidsadviseurs bij gemeenten. In het laatste kwartaal van 2016 is de landelijke vraag naar beleidsmedewerkers en managers zelfs met 26% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit een analyse van Yacht naar ‘Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het Sociaal Domein over het vierde kwartaal van 2016’.

Forse toename vraag beleidsadviseurs gemeenten

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Gemeenten hebben een deel van deze taken overgenomen van de Rijksoverheid. Het inbedden van deze taken blijkt twee jaar na invoering nog ingewikkeld en vraagt om specialisten zoals beleidsadviseurs.

Doel

Uiteindelijk is het de bedoeling dat burgers profiteren. Dit brengt diverse uitdagingen met zich mee. Zo moeten gemeenten bijvoorbeeld hun dienstverlening vraaggericht en op zakelijke wijze regelen. Mirjam Beerkens, Business Development Manager Sociaal Domein bij Yacht: “De nieuwe manier van werken vraagt om een transformatie in de cultuur van ambtenaren. Van inwoners wordt daarnaast meer eigen initiatief en zelfredzaamheid verwacht. Lukt dit niet, dan geeft de gemeente ondersteuning. Dit beleid moet nog beter worden uitgewerkt. Juist daar spelen beleidsadviseurs een grote rol.”

Regionale verschillen

In alle provincies neemt de vraag naar functies binnen het Sociaal Domein toe. Toch zijn ook regionale verschillen waarneembaar. De toename in de vraag per provincie in kwartaal vier 2016 ten opzichte van kwartaal vier 2015:

Provincie       Aantal vacatures Q4 2016            Groei tov Q4 2015

Zuid-Holland            1890                                                   35%
Noord-Holland          1400                                                   56%
Noord-Brabant         1140                                                   48%
Gelderland                874                                                    33%
Utrecht                     865                                                    41%
Overijssel                 494                                                    46%
Limburg                    409                                                    51%
Groningen                 388                                                    94%
Flevoland                  331                                                    74%
Friesland                   272                                                    89%
Drenthe                    218                                                    27%
Zeeland                    139                                                    67%

Over Yacht

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons doel is optimaal resultaat: professionals uitdagend werk bieden waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein. Vanaf 2016 rapporteert Yacht haar vacaturetrends op basis van Jobdigger vacaturedata.