Hoogopgeleiden: nieuwe baan geen prioriteit bij netwerken

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 1 september 2016 - Niet een baan of een opdracht, maar kennis, ideeën en inspiratie, dat is wat professionals zoeken in een netwerk. Het kunnen scoren van nieuwe banen of opdrachten is geen harde voorwaarde voor een succesvol netwerk. Slechts 26% van de hoogopgeleide professionals noemt een baan als belangrijkste criterium om te netwerken. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Raphaels in opdracht van Yacht onder 644 hoogopgeleide professionals. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de betekenis en rol van een netwerk in het leven van professionals.

Kans voor beter verbinden talent en organisaties

Het binnenhalen van nieuwe opdrachten is voor slechts 28% van de ondervraagden de belangrijkste drijfveer voor netwerken. Volgens Ton Hopmans, Algemeen Directeur Yacht kunnen werkgevers en opdrachtgevers hun voordeel doen met deze onderzoeksresultaten: “Biedt professionals de gelegenheid veel tijd en energie te investeren in hun netwerken en inspireer ze. Dat leidt zonder meer tot ideeën die goed zijn voor de eigen organisatie en medewerkers. 51% van de professionals koppelt succes van een netwerk aan de mate waarin zij kennis kunnen ontwikkelen en ideeën kunnen opdoen. Daar ligt een mooie kans voor bedrijven en organisaties.”
 
Criteria die volgens ondervraagden van invloed zijn op een succesvol netwerk:
De juiste mensen ontmoeten  38%
Opdrachten/klanten                28%
Een baan                                26%
Referenties/aanbevelingen      21%

Koester ‘oude baas’

Ondanks het feit dat dat voor velen niet het belangrijkste doel is, levert netwerken voor acht op de tien hoogopgeleide professionals wel eens een baan of opdracht op. Medewerkers doen er verstandig aan oud-werkgevers en collega’s te koesteren. Zij zorgen voor de meeste nieuwe banen en opdrachten in het netwerk.

Baan of opdracht via netwerk

Oud-werkgever/collega         18%         
Vrienden                               10%    
Recruiter                                9%    
Klant/opdrachtgever               8%    
Familie                                   8%     
Kennis                                    7%     
Via via                                    5%     
LinkedIn                                  4%

> Lees meer onderzoeksresulaten hier 

NUMBER ONE IN CONNECTING PROFESSIONALS

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Wij bieden professionals uitdagend werk, in vaste functies of interim-opdrachten, waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein.