Vraag naar bedrijfsjuristen daalt met 38%

Maarten Hagg | Legal

DIEMEN, 21 juli 2016 - In het tweede kwartaal van dit jaar daalde de vraag naar Legal counsels en bedrijfsjuristen met 38%. Dat is opvallend omdat het werk voor bedrijfsjuristen zich steeds verder opstapelt en medewerkers in deze functie steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. Dit stelt Yacht naar aanleiding van de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2016’.

WERK STAPELT OP, VACATURES NEMEN AF

Joost Duffhues, Commercieel Manager bij Yacht Legal: “Wekelijks horen wij dat het werk voor bedrijfsjuristen toeneemt. Zij worstelen enerzijds met de toename van het werk (compliancy, privacy, ethiek) en anderzijds willen zij zich meer opstellen als strategische gesprekspartner van management en directie.

Jelle Terpstra, partner bij Liance.legal: “De juridische vraagstukken op het bord van de gemiddelde General Counsel zijn divers en hebben steeds vaker een ethische en maatschappelijke lading. De regeldruk op organisaties neemt almaar toe. Veel vraagstukken op de juridische leestafel krijgen daarmee ook een meer procesmatige en bedrijfsmatige kant. Dit vraagt steeds meer van de General counsel Bedrijfsjuristen zullen steeds meer worden aangesproken op een breed pallet aan vaardigheden, naast alleen juridische kennis. Deze verandering biedt volop kansen en nieuwe uitdagingen".

JURIDISCHE VACATURES

Het tweede kwartaal laat een stijging van 25% in juridische vacatures zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal juridische vacatures zit daarmee nog steeds in een stijgende lijn. Zakelijke dienstverleners (40%) en intermediairs (45%) zoeken traditiegetrouw het meest naar juristen. Duffhues: “Het economisch herstel stuwt de vraag naar juristen. De maanden april en mei laten een behoorlijke stijging van het aantal juridische vacatures zien. De vraag richt zicht vooral op WO geschoolde juristen met drie tot tien jaar werkervaring. De vraag naar juristen omgevingsrecht is de afgelopen maanden fors toegenomen (>150%). Specifiek vanuit gemeenten en omgevingsdiensten is er veel vraag naar juristen handhaving met twee tot vijf jaar concrete handhavingservaring. Daarnaast zien wij ook een verdubbeling van de vraag naar juristen bezwaar en/of beroep.

ADVOCATUUR STIJGT / NOTARIAAT DAALT

Ook in de advocatuur is er een sterk stijgende lijn in het aantal vacatures. De vraag naar advocaten stijgt met meer dan 40% en de vraag naar advocaat-medewerkers met 25% (ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar). De vraag is veelal gericht op ondernemingsrecht.

In het notariaat zagen wij vorig kwartaal nog dat de vacatures voor kandidaat-notarissen stegen. In het tweede kwartaal zien wij nu een daling van het aantal vacatures voor notarissen (-15%) en kandidaat-notarissen (-20%).

WET DBA ZORGT VOOR ONRUST

De Wet DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties) die vanaf 1 mei de VAR opvolgt zorgt voor onrust. De VAR vrijwaarde opdrachtgevers als bleek dat toch loonbelasting en sociale premies moesten worden betaald. In de DBA-overeenkomsten staat beschreven hoe arbeidsrelaties er uit moeten zien om geen loonheffing te hoeven afdragen. Achteraf controleert de fiscus of beschrijving en werkelijkheid overeenstemden, en zijn de gevolgen voor opdrachtgever en -nemer als dat niet zo is.

De afgelopen weken is duidelijk te merken dat er bedrijven zijn die niet meer met zzp-ers willen werken omdat ze de risico's op boetes of naheffingen te groot vinden. Ook gebeurt het dat bedrijven de inzet van zzp-ers enkele maanden uitstellen en die tijd gebruiken om de nieuwe wet beter te leren kennen.

Yacht merkt dat deze onrust rondom de Wet DBA leeft binnen het vakgebied Legal.

NUMBER ONE IN CONNECTING PROFESSIONALS

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Wij bieden professionals uitdagend werk, in vaste functies of interim-opdrachten, waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein.

Yacht monitort continu de arbeidsmarkt voor professionals. Vanaf 2016 rapporteert Yacht vacaturetrends op basis van Jobdigger vacaturedata. Met de overgang is ook de gehanteerde afbakening van de vakgebieden gewijzigd. Jobdigger verzamelt vacatures van het gehele Nederlandse web, inclusief jobboards, sociale media en corporate websites. Dagelijks worden honderdduizenden bronnen bezocht. Gevonden vacatures worden geanalyseerd, ontdubbeld en geclassificeerd in beroepsklassen. Ook worden vacatures verrijkt met bedrijfs- en contactgegevens. Bezoek www.jobdigger.nl voor meer informatie.

Daarnaast maakt Yacht gebruik van de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey. Dit is een continu online onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking van 15 jaar t/m 65 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Randstad, Tempo-Team en Yacht. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het gedrag van de beroepsbevolking als het gaat om de verschillende aspecten van werk. Jaarlijks nemen ongeveer 10.000 mensen deel aan het onderzoek.