Innovatie industrie nodig voor behoud professionals

Maarten Hagg | Engineering

DIEMEN, 18 juli 2016 - Bedrijven in de industrie die in de toekomst aantrekkelijk willen blijven moeten innoveren. Dit vraagt om investeringen in nieuwe technologie en de juiste engineering professionals. Het is noodzaak sneller en beter te innoveren op het gebied van productontwikkeling om de concurrentiepositie te behouden of te verbeteren en interessant te blijven voor talent. De benodigde tijd om producten te ontwerpen voordat deze op de markt verschijnen wordt immers steeds korter. Dat stelt Yacht naar aanleiding van de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het tweede kwartaal van 2016’.

NIEUWE TECHNOLOGIE EN MEDEWERKERS CRUCIAAL

Een flexibele schil maakt het mogelijk om hierop snel in te spelen. Aantrekkelijkheid van werkgevers is cruciaal in het vinden en binden van de juiste medewerkers. Tegelijkertijd valt op dat bedrijven in de industrie minder werven. Het aantal vacatures in industrie daalde het afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van vorig jaar. Verder laat de analyse een lichte daling zien van 1% in zowel Chemie als Life Science.

INVLOED BREXIT ONZEKER

Grote vraag is of de dalende lijn in de industrie aan blijft houden. De industrie kent een grote afzetmarkt in het Verenigd Koninkrijk en de invloed van Brexit is nog onduidelijk. Om innovatiekracht en marktpositie te versterken is samenwerken in de keten steeds belangrijker. Er is een trend gaande dat dienstverlening van bedrijven steeds verder opschuift in de keten en nieuwe services worden geïntegreerd. Dit houdt in dat ook professionals andere competenties moeten hebben.

VRAAG HOOGOPGELEIDE ENGINEERS

Het aantal vacatures voor hoogopgeleide Engineers is in het eerste kwartaal gestegen met 9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015. De bouw en civiele sector laat een forse groei zien van 42%. Door het nog steeds afnemende aanbod in het aantal technici neemt de aanwezige spanning op de arbeidsmarkt nog verder toe. De vraag is, ondanks het sterk dalende aantal vacatures in de industrie, hoger dan het aanbod.

AANTREKKELIJKE WERKGEVERS

Door de aanhoudende schaarste moeten bedrijven dan ook blijvend aandacht aan hun aantrekkelijkheid besteden. “De sterke groei in vraag in de bouw en civiele sector in combinatie met schaarste binnen Engineering, maakt dat engineers kiezen voor de meest aantrekkelijke werkgever. De markt kantelt verder naar een aanbods-gestuurde markt. Engineers kiezen niet eenzijdig voor salaris, maar juist voor carrière en ontwikkel kansen”, aldus Ard Kistemaker, Directeur Engineering Yacht.

GROEI IN VERSCHILLENDE BEROEPSGROEPEN

De groei in vacatures is zichtbaar binnen de gehele bouwketen; van ontwerp tot en met realisatie. Een verdere analyse op beroepsgroepen laat een aantal flinke groeiers zien; Projectmanagers, Civiele technici, Toezichthouders, Vergunningverleners & Handhavers en Stedenbouwkundigen & verkeersplanologen met respectievelijk, 65%, 49%, 60%, 100% en 78%.
Omdat deze laatste twee beroepsgroepen zich 'voor' in de bouwketen bevinden, zou je hieruit kunnen concluderen dat op langere termijn dit een positief signaal is voor de beroepsgroepen in de realisatie fase welke hier in een later stadium van gaan profiteren.

KANSEN VOOR ENGINEERS

Ondanks de daling in het aantal vacatures in de industrie in het afgelopen kwartaal, blijven hoog opgeleide engineers schaars. Het vinden en binden van hoog opgeleide technici is en blijft voorlopig de uitdaging.

NUMBER ONE IN CONNECTING PROFESSIONALS

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Wij bieden professionals uitdagend werk, in vaste functies of interim-opdrachten, waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein.

Yacht monitort continu de arbeidsmarkt voor professionals. Vanaf 2016 rapporteert Yacht vacaturetrends op basis van Jobdigger vacaturedata. Met de overgang is ook de gehanteerde afbakening van de vakgebieden gewijzigd. Jobdigger verzamelt vacatures van het gehele Nederlandse web, inclusief jobboards, sociale media en corporate websites. Dagelijks worden honderdduizenden bronnen bezocht. Gevonden vacatures worden geanalyseerd, ontdubbeld en geclassificeerd in beroepsklassen. Ook worden vacatures verrijkt met bedrijfs- en contactgegevens. Bezoek www.jobdigger.nl voor meer informatie.

Daarnaast maakt Yacht gebruik van de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey. Dit is een continu online onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking van 15 jaar t/m 65 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Randstad, Tempo-Team en Yacht. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het gedrag van de beroepsbevolking als het gaat om de verschillende aspecten van werk. Jaarlijks nemen ongeveer 10.000 mensen deel aan het onderzoek.