Nieuw boek zet finance professionals op scherp

Maarten Hagg | Finance, Overig

DIEMEN, 27 mei 2016 - Het gisteren gelanceerde boek Management in Singularity, van hoogleraar Tjeu Blommaert, Stephan van den Broek en Erik Kolthof is een must voor financials. Binnen een week na verschijning staat het boek op de eerste plaats in de managementboek.nl top 100. Momenteel vindt er een enorme versnelling plaats, zowel qua wetenschappelijke doorbraken als praktische toepassingen. Zelfrijdende auto’s, drones, big data en robots zijn niet langer toekomstmuziek. Dit leidt tot vraag naar nieuwe functies en expertise, onder meer in het Finance vak. Voor organisaties is het noodzaak om nu in actie te komen om nog bestaansrecht in de toekomst te hebben. Maar hoe bereiden organisaties zich voor op dit soort disruptieve veranderingen van de toekomst die steeds sneller op ons af komen?

MANAGEMENT IN SINGULARITY BINNEN EEN WEEK OP NUMMER EEN MANAGEMENTBOEK.NL TOP 100

“Wat is 'in control' wanneer je het oncomfortabele gevoel bekruipt dat je veel minder dan ooit grip hebt op de snel veranderende wereld om je heen? Het fundament van het nieuwe ‘in control’ is daarom het bestaan van een goed functionerende connectie met de relevante buitenwereld” zegt Prof. dr. AMM Tjeu Blommaert.

Gisteravond vond bij Yacht Amsterdam de boeklancering van het boek ‘Management in Singularity’ plaats. Dit boek geeft inzicht in de belangrijkste trends & ontwikkelingen en geeft handreikingen voor de eerste cruciale stappen die gezet kunnen worden. Singularity is een punt in de nabije toekomst waarop de computer zo intelligent zal zijn als de mens, of meer precies, als de totale mensheid bij elkaar.

IMPACT OP DE FINANCE FUNCTIE

“Binnen het Finance vak zien we al enige tijd een verschuiving plaatsvinden in de rol van de Business controller. Van Business controller naar Business partner” zegt Misja Bouma, Business development manager van Yacht Finance. De snelle veranderingen leiden tot nieuwe finance vraagstukken en stellen Business controllers en CFO’s voor nieuwe uitdagingen. Om dit aan te kunnen zijn andere competenties van belang. Daarnaast wordt in toenemende mate de CFO betrokken bij de strategische besluitvorming, vooral als het gaat om het vinden en uitwerken van nieuwe groeikansen. Finance gaat zich nog meer bezighouden met strategische thema’s. Leiderschapskwaliteiten als daadkracht, impact, innovatie & opportunity management en daarnaast uitstekende communicatieve vaardigheden zijn nieuwe benodigde kerncompetenties.

BOEKINFORMATIE

Titel:        Management in Singularity
Auteurs:   Prof.dr. Tjeu Blommaert, drs. Stephan van den Broek RA RC en mr.drs. Erik Kolthof
Prijs:        € 19,90
ISBN:       9789462761155
Uitgever:  Vakmedianet
                www.managementboek.nl

OVER YACHT

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons doel is optimaal resultaat: professionals uitdagend werk bieden waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein.