Opnieuw veel vraag naar inkoopadviseurs

Maarten Hagg | Supply Chain Management & Procurement

DIEMEN, 23 mei 2016 - Het aantal vacatures voor inkopers steeg in het eerste kwartaal van 2016 met ruim 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. En dat terwijl 2015 al een flinke groei kende. Oorzaak van de groei is onder andere de implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Dit blijkt uit de arbeidsmarktanalyse van Yacht.

STERKE GROEI IN AANBESTEDINGSTRAJECTEN

De vraag naar inkoopadviseurs stijgt met maar liefst 75% in het eerste kwartaal van 2016 ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Inkoopadviseurs worden vooral gevraagd door centrale en lokale overheden voor het begeleiden van aanbestedingstrajecten en inkoopadvies. De implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen per 18 april 2016 leidt ertoe dat er meer aanbestedingsprocedures worden gestart en het inkoopbeleid moet worden aangepast. “Het extra werk op tactisch en operationeel niveau bij overheidsorganisaties leidt tot een grotere behoefte aan inkoopadviseurs”, aldus Hilbrand van der Kooi, Business Development Manager SCM&P bij Yacht.

STRUCTURELE GROEI LEIDT TOT VERDERE KRAPTE IN DE RANDSTAD

De groeiende vraag naar hoogopgeleide inkopers is zichtbaar in heel Nederland. Naar verhouding is de groei het grootst de provincies Friesland, Flevoland en Overijssel, maar de absolute getallen zijn aanzienlijk lager dan in de Randstad.
De in 2015 ingezette groei leidt tot verdergaande krapte op de markt. “De uitdaging in de arbeidsmarkt ligt in het vergroten van de pool van hoogopgeleide inkopers door het verder profileren van het inkoopvak in de arbeidsmarkt”, aldus van der Kooi.

FLEXIBELE INVULLING WINT TERREIN

Uit de vacature analyse van het eerste kwartaal 2016 blijkt verder dat steeds vaker gevraagd wordt naar een flexibele inzet van hoogopgeleide inkopers. In 28% wordt een tijdelijk dienstverband gevraagd en in 22% wordt gevraagd naar een interim of ZZP-invulling. Dit aandeel flexibele inzet is gegroeid van 40% in het derde kwartaal 2015 naar 50% in het eerste kwartaal 2016.
Het is de vraag of deze trend de komende maanden doorzet. De implementatie van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zorgt voor veel dynamiek bij zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers. “Snelle en accurate implementatie DBA is van groot belang omdat ZZP-ers hard nodig zijn in krappe arbeidsmarkt”, aldus van der Kooi.

OVER YACHT

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons doel is optimaal resultaat: professionals uitdagend werk bieden waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein.

Yacht monitort continu de arbeidsmarkt voor professionals. Vanaf 2016 rapporteert Yacht vacaturetrends op basis van Jobdigger vacaturedata. Met de overgang is ook de gehanteerde afbakening van de vakgebieden gewijzigd. Jobdigger verzamelt vacatures van het gehele Nederlandse web, inclusief jobboards, sociale media en corporate websites. Dagelijks worden honderdduizenden bronnen bezocht. Gevonden vacatures worden geanalyseerd, ontdubbeld en geclassificeerd in beroepsklassen. Ook worden vacatures verrijkt met bedrijfs- en contactgegevens. Bezoek www.jobdigger.nl voor meer informatie.

Daarnaast maakt Yacht gebruik van de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey. Dit is een continu online onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking van 15 jaar t/m 65 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Randstad, Tempo-Team en Yacht. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het gedrag van de beroepsbevolking als het gaat om de verschillende aspecten van werk. Jaarlijks nemen ongeveer 10.000 mensen deel aan het onderzoek.