Markt op zoek naar medior juristen

Maarten Hagg | Legal

DIEMEN, 26 april 2016 - Het aantal juridische vacatures is in het eerste kwartaal met meer dan 34% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste vraag komt nog steeds vanuit de zakelijke dienstverlening (+45%) en de intermediairs (+40%). Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2016’ van Yacht.

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING GROOTSTE AANJAGER

Joost Duffhues, Commercieel Manager bij Yacht Legal: “De juridische arbeidsmarkt blijft ook in het eerste kwartaal van dit jaar weer volop in beweging en de verwachting voor 2016, een stijgend aantal juridische vacatures, lijkt uit te komen. Ondanks het groeiende aanbod van HBO-recht studenten, vraagt de juridische arbeidsmarkt voornamelijk om WO geschoolde juristen (80%).
Het bedrijfsleven blijft op zoek naar juristen ondernemingsrecht, contractrecht, arbeidsrecht en inkoop- en aanbestedingsrecht. Meer dan 10% van de vacatures bestaat uit de vraag naar legal counsels en bedrijfsjuristen.
Het aantal vacatures bij de overheid neemt ook verder toe. Bij gemeenten, waterschappen, provincies en omgevingsdiensten zijn de vacatures veelal gerelateerd aan bouwen & milieu. Men zoekt juristen voor omgevingsrecht (vergunningverlening en handhaving), bestemmingsplannen, vastgoed, grondzaken en bezwaar of beroep. Een ander voorbeeld is de grote vraag naar hoor- en beslismedewerkers bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om de asielinstroom te ondersteunen.
Ook in de advocatuur en het notariaat is er weer een flinke stijging van het aantal vacatures (+40%) te zien.

VACATURESPREIDING

Duffhues: “Net als vorig kwartaal komt de groei van het aantal juridische vacatures bijna in heel Nederland voor. Naast de traditionele driehoek Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de duidelijke groei van het aantal vacatures in de regio Noord Brabant, Gelderland en Overijssel.

WRIJVING OP DE ARBEIDSMARKT BLIJFT

De huidige instroom op de juridische arbeidsmarkt bestaat voornamelijk uit nieuwkomers (starters) en senioren (zelfstandigen). Volgens een analyse van de juridische arbeidsmarkt, door de Hogeschool van Amsterdam uit 2015, komen er jaarlijks 4.000 tot 5.000 nieuwkomers zonder juridische werkervaring op de markt. Deze groep heeft het nog steeds erg moeilijk. De markt vraagt vooral naar juristen met drie tot vijf jaar recente werkervaring.

OVER YACHT

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons doel is optimaal resultaat: professionals uitdagend werk bieden waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein.

Yacht monitort continu de arbeidsmarkt voor professionals. Vanaf 2016 rapporteert Yacht vacaturetrends op basis van Jobdigger vacaturedata. Met de overgang is ook de gehanteerde afbakening van de vakgebieden gewijzigd. Jobdigger verzamelt vacatures van het gehele Nederlandse web, inclusief jobboards, sociale media en corporate websites. Dagelijks worden honderdduizenden bronnen bezocht. Gevonden vacatures worden geanalyseerd, ontdubbeld en geclassificeerd in beroepsklassen. Ook worden vacatures verrijkt met bedrijfs- en contactgegevens. Bezoek www.jobdigger.nl voor meer informatie.

Daarnaast maakt Yacht gebruik van de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey. Dit is een continu online onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking van 15 jaar t/m 65 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Randstad, Tempo-Team en Yacht. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het gedrag van de beroepsbevolking als het gaat om de verschillende aspecten van werk. Jaarlijks nemen ongeveer 10.000 mensen deel aan het onderzoek.