Agile Consortium International start chapter voor Marcom professionals

Maarten Hagg | Marketing & Communications

BRUSSEL / DIEMEN, 4 februari 2016. Vanmorgen lanceerde Agile Consortium International haar chapter voor Marketing en Communicatie tijdens de opening van het Agile Leadership congres in Brussel. Jeremy Curtin, voorzitter van het chapter en directeur Digital Experience bij Liberty Global, bracht een kort statement met de visie, missie en eerste activiteiten.

Yacht eerste partner van het Marcom chapter

“Met dit chapter bieden we een platform dat bijdraagt aan de totstandkoming van een gedeeld samenwerkingsraamwerk voor IT, Business en Marketing Communicatie, zodat de professionals in deze domeinen een basis hebben om snel en goed vernieuwingen met elkaar te realiseren. En zo uiteindelijk de effectiviteit van consumer engagement verhogen. ”

Hij benadrukte de noodzaak voor een dergelijk platform door te wijzen op het vluchtige, onzekere, complexe en ambigue karakter van het klimaat waarin organisaties vandaag de dag opereren.  “Om als organisatie je concurrentievoordeel te behouden of zelfs te vergroten, is het zaak dat wat je doet echt op je klanten af te stemmen en daarin soms ook verregaand de samenwerking met ze op te zoeken. Agile technieken en tools bieden daarbij de handvatten die we nodig hebben als Marketing en Communicatie professionals.”

Dit verklaart ook de oprichting van een chapter specifiek voor deze beroepsgroep. “Agile vanuit het IT-perspectief is nu vooral bezig met de ontwikkeling van oplossingen voor schaalbaarheidsvraagstukken. Marketing en Communicatie professionals beginnen Agile nu in grotere aantallen te verkennen. Zij doen dit aan de hand van de vragen als: "Kunnen wij de typische Agile tools en technieken ook gebruiken?" En "hoe past dit dan het best in ons vakgebied?” De oprichters van het chapter willen deze verkenning ondersteunen, onder meer door kennisdeling via werkgroepen te organiseren, gezamenlijke events met hogescholen en marktpartijen neer te zetten en de huidige certificeringsmogelijkheden voor Marcom professionals uit te breiden.

Het Agile Marcom chapter is opgericht door Jeremy Curtin (Voorzitter/Director of Digital Experience bij Liberty Global), Misha van Hamersveld (Bestuurslid/project manager bij Talmark), Marielle Roozemond (Initiatiefnemer/Agile marcom consultant en docent communicatie aan de Hogeschool Rotterdam), Roald Tichelaar (Bestuurslid/Online business consultant verbonden aan oa SRM en NIMA).

Yacht

Yacht is als eerste bedrijf partner geworden van het Marcom chapter en zet zich in om alle marcom interim professionals te certificeren in Agile Foundation voor Marcom. Yacht leidt sinds 2014 professionals op in Agile projectmanagement voor Marcom en laat ze het certificerende foundation examen afleggen dat speciaal voor deze beroepsgroepen is opgezet.