Supply Chain Manager verdringt Inkoop Manager

Maarten Hagg | Supply Chain Management & Procurement

DIEMEN, 28 januari 2016 - Het aantal vacatures binnen Supply Chain Management steeg met ruim 7% in het vierde kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. Over het hele jaar genomen groeide het aantal vacatures in deze beroepsgroep met 10% ten opzichte van het voorgaande jaar. Toegenomen productie, groeiende E-commerce activiteiten en Supply Chain optimalisatie veroorzaken de groei in vraag naar Supply Chain professionals. Dit blijkt uit de arbeidsmarktanalyse van Yacht.

De vraag naar inkoop managers is in de afgelopen twee kwartalen gedaald met -19% en -7% ten opzichte van 2014. De vraag naar Supply Chain managers is in dezelfde kwartalen gegroeid met respectievelijk 16% en 10%. Het inrichten van nieuwe delivery concepten en de focus op het optimaliseren van de planning en logistiek binnen zowel de industrie als logistieke dienstverlening verklaart deze toenemende interesse in de rol van de Supply Chain manager. “Professioneel inkopen blijft van groot belang, maar integrale procesfocus en ketensamenwerking lijkt voorlopig het antwoord op de dynamiek binnen de industrie en logistieke dienstverlening”, aldus Hilbrand van der Kooi, Business Development Manager SCM&P bij Yacht.

30% meer vraag naar Supply Chain Planners en Supply Chain Engineers

De functies Supply Chain planner en Supply Chain engineer lieten in 2015 de grootste groei zien in aantallen vacatures. Ten opzichte van 2014 was er in 2015 maar liefst 30% meer vraag naar deze professionals. Veelal worden deze rollen ingevuld door pas afgestudeerde hbo en universitair opgeleide Supply Chain professionals als eerste stap in hun carrière. “De industrie en logistieke dienstverleners die nu worden geconfronteerd met thema’s als E-commerce, Big Data en binnen niet afzienbare tijd met ontwikkelingen als 3D printing, kunnen deze high potentials goed gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe diensten”, aldus Hilbrand van der Kooi.

Structureel groeiende vraag leidt tot regionale schaarste

De structurele groei in vacatures binnen het vakgebied Supply Chain Management sinds 2013 leidt in diverse regio’s tot krapte in de arbeidsmarkt. In de regio’s Amsterdam, Utrecht en Zuid-Oost Brabant ligt het aantal vacatures gemiddeld vier keer hoger dan het aantal beschikbare professionals in deze regio’s. ”Het verder profileren van het vakgebied bij studenten en het stimuleren van mobiliteit bij de werkzame professionals is voor deze regio’s van groot belang om verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid te faciliteren”, aldus Van der Kooi.