Construction & Infrastructure personeel dat het verschil kan maken

De beste professionals in Construction & Infrastructure

Schaarste in technisch personeel

Er is weer volop beweging in de markt. Vooral in de Randstad trekt de woningbouw aan. Het is echter moeilijk om de juiste mensen te vinden: er is grote schaarste in technisch goed geschoold personeel. Dit komt onder andere doordat er weinig aanvulling is van goede civieltechnische ingenieurs. Naast de technische professionals is er ook weer vraag naar vergunningverleners en inspecteurs.

Partnership en kwaliteit

Een andere belangrijke ontwikkeling is de veranderende rol van de overheid. Dit zorgt voor een verschuiving in het landschap van werken en diensten. Inkoop bijvoorbeeld wordt steeds meer gecentraliseerd. Prijzen staan nog steeds onder druk, er moet meer met minder en er is een toename van (openbare)marktplaatsen. 
Toch is er ook een kentering gaande richting partnership en kwaliteit: overheden willen weer graag met contractpartijen samenwerken. Bijvoorbeeld met geïntegreerde contractvormen als SCB en UAV-gc. Dit is een heel nieuwe dynamiek en overheden kampen met onvoldoende expertise op dit vlak. 

De beste professionals uit de markt

Yacht heeft voor u de juiste professionals. Zij kunnen u helpen in deze complexe markt. Yacht professionals kunnen een verandering teweeg brengen en delen actief hun up-to-date expertise. Zij werken onafhankelijk, zowel in het adviestraject als in implementatiefase. Zonder eigen belang of dat van een bureau maken zij voor u de beste keuzes.

De beste professionals

Yacht is landelijk actief in Construction & Infrastructure. Yacht professionals hebben een proactieve houding betreffende de vakinhoud, maar zeker ook in het proces, de communicatie en op het gebied van politieke verhoudingen. Ze zijn breed inzetbaar op projecten met betrekking tot gebiedsontwikkeling, infrastructuur, beheer en binnenstedelijke vraagstukken.

Breed inzetbaar

Onze professionals hebben een brede kennis en ervaring opgedaan bij zowel overheid, semi-overheid als marktpartijen. Ze werken bij de overheid op de vakgebieden Ruimtelijke Ordening, Civiele Techniek en Vergunningverlening en -handhaving. Daarnaast worden onze professionals buiten de overheid ook ingezet in diverse civiele projecten en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wilt u werken met de beste professionals uit de markt? Wij ontmoeten u graag.

Yacht Trainees: een frisse blik

Zoekt u jong talent? Yacht Trainees is een nieuw, innovatief talentprogramma waarbinnen Financieel talent wordt talent klaargestoomd om in drie jaar tijd strategische posities binnen uw organisatie te vervullen. Een Yacht trainee doet in drie jaar tijd 3 tot 4 uitdagende opdrachten bij diverse opdrachtgevers. Daarnaast volgt hij of zij een intensief en persoonlijk leiderschapstraject. Een Yacht trainee is een waardevolle aanwinst voor uw organisatie. Meer weten? Neem contact met ons op.