Yacht - HRM

Kern van de Wet DBA

Zorgeloos werken met zzp'ers

De Wet DBA. Vanaf 1 mei is werken met zzp’ers niet meer zo vanzelfsprekend en gemakkelijk als voorheen. Hoe zit het nou precies? Wat zijn de risico’s? Kunt u beter stoppen met de inhuur van zelfstandigen? Dat laatste zeker niet. Zzp’ers zorgen voor flexibiliteit, expertise en vernieuwing van uw organisatie.

Maar u moet wel alert zijn. En inzicht hebben in de wet, in wat nog wel en wat niet meer kan. Yacht helpt u daarbij graag. De combinatie van ons horizontaal toezicht, de 5 O’s als beheersmaatregelen en de financiële zekerheid die wij bieden, maakt de aanpak van Yacht uniek en met minimale risico’s.

Kern van de Wet DBA
Op 1 mei 2016 verviel de VAR en is de Wet DBA ingegaan. Opdrachtgever én opdrachtnemer moeten sindsdien samen zorgen dat de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is. Als de Belastingdienst vindt dat er wél sprake is van loondienst, kan zij de opdrachtnemer en de opdrachtgever aanslaan voor belasting, premies en boete. Ook is er dan arbeidsrechtelijk sprake van een dienstbetrekking met bijkomende kosten, bijvoorbeeld pensioen en transitievergoeding.

Opties voor inhuur
Voor inhuur van extern personeel heeft een inhurende manager nu twee opties:

 • Inhuren van een medewerker in loondienst, met inachtneming van equal pay vereisten uit de WAADI
 • Inzetten van een ondernemer (zzp’er) voor het uitvoeren van een opdracht, onder de Wet DBA

Omdat de fiscus naar de zogenaamde ‘feitelijke werkomgeving’ gaat kijken, moeten zowel de opdracht als de werkplek voldoen aan de in de Wet DBA gestelde eisen.

Oplossingen
Yacht helpt klanten en zzp’ers om dit samen goed vorm te geven en de risico’s aanzienlijk te verminderen. Wij hebben hiervoor beheersmaatregelen ontwikkeld die we de 5 O’s noemen:

 1. Overeenkomst
 2. Opdracht
 3. Omgeving
 4. Ondernemerschap
 5. Omvang

Yacht biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers een web-portal die hierbij helpt. Contractering is mogelijk:

 • Op basis van facilitering, waarbij de klant en zzp’er direct een contract met elkaar aangaan
 • Of op basis van tussenkomst, waarbij Yacht fiscaal opdrachtgever is
Wet DBA

Voor beide varianten beschikt Yacht over eigen, door de fiscus goedgekeurde (model)overeenkomsten. Yacht stemt haar activiteiten en beheersmaatregelen continu af met de fiscus. Hierbij maken we ook gebruik van alle expertise van Randstad Groep Nederland.

Dienstverleningsvormen van Yacht
Yacht heeft twee dienstverleningsvormen die klanten en zzp’ers helpen:

 1. Contractmanagement door Yacht Externen Management. De klant heeft via eigen werving, bijvoorbeeld vanuit het netwerk van de inhurende manager, een zzp’er gevonden. Yacht Externen Management adviseert of de zzp’er inderdaad conform de Wet DBA kan werken. Zo ja, dan ondersteunen wij klant en zzp’er in de contractering conform de 5 O’s.
 2. Bemiddeling door Yacht. Yacht helpt u in het vormgeven van een opdracht, zodat de inzet van een zzp’er mogelijk is. Yacht werft en selecteert een medewerker en/of zzp’er voor u. Als het gaat om een zzp’er ondersteunen wij klant en zzp’er in de contractering conform de 5 O’s.

De combinatie van ons horizontaal toezicht, de 5 O’s als beheersmaatregelen en de financiële zekerheid die wij bieden, maakt onze oplossing uniek en met minimale risico’s.

Implementatieperiode
Het verbinden van professionals is ons vak. Tijdens de implementatieperiode delen wij onze kennis met klanten en zzp’ers. We helpen ze om hun bestaande opdracht te toetsen aan de DBA, onder andere met behulp van onze DBA-Readiness scan en de 5 O’s. Daar waar de opdracht onder de nieuwe wetgeving niet (meer) past, adviseren wij over een soepele migratie.

Bent u nieuwsgierig hoe u zelf in de Wet DBA vordert? Lees dan onze blog.

Bent u benieuwd naar onze aanpak en hoe u uw organisatie klaar kunt maken voor de Wet DBA? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag op weg.