Yacht Insights on Professionals (YIP) Cover

Yacht Insights on Professionals (YIP)

Op welke arbeidsmarktdata baseert u uw koers? Wat weet u van de hoogopgeleide professionals die u nodig heeft, nu én in de toekomst? Heeft u voldoende inzichten om de juiste keuzes te maken?

YIP: op koers blijven door waardevolle inzichten

De schaarste op de arbeidsmarkt heeft veel impact. De kans is groot dat ook uw primaire proces onder druk is komen te staan. Des te belangrijker is het om nu de juiste strategische beslissingen te nemen. Koersen op onderbuikgevoel is geen optie meer. Yacht biedt uitkomst met Yacht Insights on Professionals (YIP):  waardevolle data die u een helder inzicht geven in de arbeidsmarkt en daarmee een belangrijk sturingsmechanisme vormen om op koers te blijven. 

Realtime arbeidsmarktdata

YIP biedt toegang tot een schat aan data over de Nederlandse arbeidsmarkt (hbo+). Yacht, als onderdeel van Randstad Groep Nederland, verzamelt en combineert continu nieuwe gegevens over online gepubliceerde vacatures, werkenden en werkzoekenden, bedrijven en marktontwikkelingen. Het gaat om een mix van data uit publieke bronnen, aangekochte data maar vooral eigen data, waaronder de resultaten van het Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS), een onderzoek waarin de afgelopen jaren ruim 50.000 werkenden en werkzoekenden zijn ondervraagd over hun arbeidsmarktgedrag en -voorkeuren. Al deze gegevens komen samen in YIP. Via een overzichtelijk dashboard heeft u in één oogopslag inzicht in de marktvraag, schaarste, drijfveren en het zoekgedrag van uw doelgroep(en).

Check actuele arbeidsmarktdata

YIP geeft een actueel en gedetailleerd inzicht in

  • De 'spanning' tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (hbo+)voor alle functies, uitgesplitst per regio en opleidingsniveau.
  • Het concurrentieveld van andere werkgevers voor uw doelgroep(en), onderverdeeld per regio en op basis van diverse andere kenmerken.
  • (Verdeling van) geboden salarissen in de markt.
  • Benchmark voor geboden contracten en andere arbeidsvoorwaarden.
  • Drijfveren (pullfactoren) en zoekgedrag met betrekking tot uw vacatures.

Gericht advies

De combinatie van een schat aan actuele arbeidsmarktdata én de uitgebreide kennis en ervaring van onze consultants is uniek. U profiteert hierdoor van gericht advies bij al uw (strategische) HR-vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van verwachte trends, uw wervingsstrategie, doelgroepmarketing of employer branding.

Meer informatie over YIP?

Met YIP biedt Yacht u dé oplossing om scherp aan de wind te zeilen in een krappe en snel veranderende arbeidsmarkt. Meer weten? Stuur dan een e-mail naar Jan Putting.

Meer weten over Yacht Insights on Professionals?

Neem gerust contact met mij op.

contactperson Image

Jan Putting

Business Development Manager

Wet arbeidsmarkt in balans Banner

Wet arbeidsmarkt in balans

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt de prijs van arbeid vooral hoger. Wat gaat de WAB voor u betekenen? In onze whitepaper vertellen we u er graag over.

Download de whitepaper