Blog

Wat een Yacht trainee voor jouw organisatie kan betekenen?

Author Image

Suzanne Flierman

Talent Consultant

17 september 2020

Header image

“Er werd veel focus gelegd op zowel de voortgang van de opdracht inhoudelijk, als op de persoonlijke ontwikkeling van de trainee. De structuur in de begeleiding die vanuit Yacht trainees geboden is tijdens zijn opdracht was super!” Arjan Goedhart, teamleider beheer bij BAR-organisatie over zijn samenwerking met Yacht trainees. Wat kan een Yacht trainee voor jouw organisatie betekenen? Je leest het in dit interview met Arjan.

Eerst maken we een korte situatieschets; waar zet(te) jij de Yacht trainee voor in bij de BAR? Waar waren jullie naar op zoek, waarom jong talent en welke specifieke case speelde er waar dit jong talent op ingezet moest worden?

De case waarvoor ik een jong talent, of een trainee, zocht, was voor een project dat vorm moest krijgen om bewustwording bij de inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk over klimaatverandering te stimuleren. En dan voornamelijk; wat hun eigen rol kan zijn met het omgaan van die verandering. Dat hebben we geborgd in onder andere Operatie Steenbreek, wat zich richt op klimaatadaptatie. We hadden een stagiair werkzaam die hier een begin in heeft gemaakt, dit was een stagiair op het gebied van watermanagement. Dit was goed bevallen, vooral vanwege de frisse ideeën van de stagiair. Daarom zochten we weer zo iemand, maar dan op fulltime basis en afgestudeerd. Binnen de organisatie was er op dat moment niemand beschikbaar voor deze klus, en daarom moesten we goed nadenken over wie we van buitenaf aan zouden kunnen - en willen aantrekken. Wilden we iemand met een bestuurskundige, technische of juist communicatiekundige achtergrond? Uiteindelijk is de keuze gevallen op bestuurskundig, mede doordat de opgave politiek-getint is en kennis van een bestuurlijke organisatie handig is.

Duidelijk! En wat maakt dan dat jullie op zoek zijn gegaan naar een jong talent voor deze klus? Waarom niet een doorgewinterde professional in dit vak?

De keuze voor jong talent is eigenlijk helemaal niet heel bewust gegaan, dit is voornamelijk zo ontstaan door de prettige ervaring met de student die aan dit project begonnen was. Het thema, klimaatadaptatie, was ook vrij nieuw, dus een meer ervaren iemand voelde niet als de juiste match. Met jong talent heb je een andere, misschien frissere blik, van een jongere generatie die veel met dit thema van doen heeft.

Welke dienstverlening hebben wij vervolgens geboden?

De Yacht trainee heeft in totaal anderhalf jaar gewerkt aan dit thema, en een hele sterke start gemaakt! We zochten vooral naar iemand met een bestuurskundige achtergrond, sterk ontwikkelde communicatieskills en iemand die weet hoe met politiek om te gaan. Zowel intern als extern moesten mensen overtuigd raken van het belang van klimaatadaptatie, wat doorzettingsvermogen en daadkracht vraagt. De trainee moest mensen kunnen aanjagen en daadwerkelijk aanzetten tot actie (van bijvoorbeeld het onttegelen van tuinen door inwoners van de gemeente). Het is echt een maatschappelijk vraagstuk en om daarin gedragsverandering voor elkaar te krijgen, vraagt overtuigingskracht, politieke sensitiviteit en bewustzijn van mogelijke andere (politieke) overtuigingen die een rol spelen in gedrag.

Wat heeft de samenwerking jullie als opdrachtgever opgeleverd?

De samenwerking heeft voor ons opgeleverd dat er een duidelijke agenda is wat betreft klimaatadaptatie. De trainee heeft onder andere meegewerkt aan een pop-up tuin (een middel om inwoners te laten zien aan de hand van een voorbeeld op een kar dat een onttegelde tuin echt niet veel onderhoud nodig hoeft te hebben), én een netwerk aan geïnteresseerden opgezet. Ontzettend veel collega’s weten nu van het bestaan en het belang van Operatie Steenbreek, en het is zichtbaar onder de inwoners. De trainee heeft in razend tempo dit netwerk opgezet, iedereen kent hem! Er staat nu echt een fundatie voor klimaatadaptatie binnen de BAR-organisatie, een goede basis waarmee we verdere stappen kunnen gaan zetten.

Terugkijkend op de samenwerking: waar ben je het meest tevreden over?

We zijn ontzettend goed ondersteund tijdens de inzet van de trainee op dit project. De driegesprekken (voortgangsgesprekken met trainee, Yacht consultant én opdrachtgever) waren heel consequent en goed georganiseerde gesprekken. Er werd veel focus gelegd op zowel de voortgang van de opdracht inhoudelijk, als op de persoonlijke ontwikkeling van de trainee. Helaas heb ik ook wel andere ervaringen met net-afgestudeerden gehad, die veel minder begeleiding ontvingen en mede daardoor verzopen in hun werk. Onze Yacht trainee ging regelmatig naar bijeenkomsten van Yacht trainees, onder andere om coaching of training te ontvangen. Zijn leerdoelen waren altijd helder geformuleerd, mede dankzij de ondersteuning van zijn Yacht coach. De structuur in de begeleiding die vanuit Yacht trainees geboden is tijdens zijn opdracht was super!

Zou je andere organisaties aanraden om met ons samen te werken, en zo ja, waarom?

Ja zeker weten! Eigenlijk precies om de reden die ik net aangaf: de begeleiding was super, er is een duidelijk opleidingsprogramma voor de trainees, en er wordt structureel overleg gevoerd met zowel de trainees als de opdrachtgevers om goed op elkaar aangehaakt te blijven. Het is mijn inziens heel goed om dat te doen, om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling en de wensen van zowel opdrachtgever als trainee. Ook wat Yacht aanbiedt aan opleidingsmogelijkheden en coaching is top, er wordt volgens mij goed gezorgd voor de trainees.

Wil jij als young-professional ook het verschil maken bij toonaangevende opdrachtgevers?

Ontdek de kracht van ons netwerk

Gerelateerde artikelen & blogs

Gerelateerde evenementen

Kom naar een van onze Business Courses Banner

Kom naar een van onze Business Courses

Ontdek de mogelijkheden van het Yacht traineeship tijdens de Business Course. En maak kennis met de trainees, onze talent consultants en de #schoolofwork.

Meld je nu aan