Blog

Wat het belangrijkste is - part 4

Author Image

David Otto

Logistic Engineer

31 augustus 2018

Header image

Vorige maand schreef ik een derde blog over wat het belangrijkste is voor een profit organisatie. Na het lezen van de boeken van Goldratt en het opdoen van werkervaring bij vele verschillende werk- en opdrachtgevers kwam ik tot de conclusie dat iedere profitorganisatie geld genereren, klanten en medewerkers gezamenlijk op plaats 1 zet, als een elkaar versterkende drie eenheid.

Als interim Senior Logistics Engineer zie ik dezelfde bedrijven die worstelen met beïnvloeders van geld genereren. Ik zie bedrijven die nadenken over geldstromen en de praktische koppeling met de dagelijkse operatie. Levertijd van leveranciers en aan klanten, betalingstermijnen, doorlooptijd, onderhanden werk, werkkapitaal en andere praktische aspecten van Supply Chain Finance, het financieren van de integrale (totale) toevoerketen.

Maar bij ieder bedrijf waar ik een opdracht kom uitvoeren vraag ik altijd eerst naar de leverbetrouwbaarheid richting klanten en vanuit de leverancier. Soms zonder direct antwoord. Ook intern, tussen opeenvolgende afdelingen (lees: processen). Daarna vraag ik altijd naar financiële hoogte van de voorraad en de kosten van het onderhouden, ten opzichte van de voorraadbetrouwbaarheid én de voorraadbeschikbaarheid. En onderhanden werk. Wederom soms zonder antwoord. Opmerkelijk, toch?

Hoe draai je dit nou om als organisatie en zorg je samen dat iedereen weet waar zij of hij iedere dag aan moet werken? Wat is voor een klant elke dag het belangrijkste?

Of ik een deskundige ben van geld genereren? Of financiële stromen? Of boekhouding? Nee. In het geheel niet. Maar ik kan me een goed beeld vormen van goederenstromen. En overal waar goederen stromen, daar stroomt ook geld, in tegengestelde richting. Met het inboeken van een ontvangst vanuit een leverancier stijgt je voorraad en daarmee ook je voorraadwaarde en de kosten van het onderhouden van voorraad. De gemiddelde voorraadwaarde zie je terug in de boekhouding en moet gefinancierd worden. Cash of door de bank. Of je leverancier financiert de ontvangst en jij betaald pas als je het product daadwerkelijk gaat gebruiken.

Betalingstermijnen moet je ook financieren. Als jouw klant pas na 60 dagen betaald, moet je die 60 dagen wel kunnen financieren om je personeel te betalen. Of de huur van je bedrijfspand. Wederom, met geld in kas of via een lening. Maar zoals gezegd, ik ben geen specialist. Ik kijk af en toe om me heen bij al die verschillende opdrachtgevers en dan krijg je een redelijk beeld.

Laten we de stromen vanuit de leveranciers eens bekijken. Gemakshalve neem ik aan dat je met iedere leverancier een SLA hebt afgesproken. Als een leverancier te vroeg levert, dan heeft dit effect op je geldstromen. En de kans is aanwezig dat je een groter magazijn moet financieren. Te laat leveren is ook geen optie. Op tijd wel. Afspraken over betalingstermijnen hebben ook invloed op geldstromen. Betalingstermijnen van 30 of zelfs 60 dagen kunnen een leverancier in problemen brengen. Te vroeg betalen heeft effect op je eigen werkkapitaal. Maar goede afspraken over kortingen als je binnen 5 dagen betaald kan voor beiden een voordeel opleveren. En als je de frequentie van leveren omhoog brengt en de minimale bestelhoeveelheid omlaag, dan gaat je gemiddelde voorraadwaarde omlaag. Buitenkansjes, toch? Ik weet ook wel dat je dan misschien meer order- en transportkosten betaald maar als je eerder betaald dan kun je hierop ook korting bedingen. En je hebt een kleiner magazijn nodig. Met minder stellingruimte. Stel je eens voor..

Als de materialen eenmaal binnen hebt en je kunt produceren, dan kijken we naar interne doorlooptijden en de financiering van onderhanden werk. In welke ordergroottes belever je je productie? De gehele order? Of uitsluitend de grootte van een dag werk? Of zelfs maximaal een uur? De voordelen hiervan zijn verminderde benodigde ruimte voor voorraden in de werkstations. Kleinere badges zorgen voor snellere doorstroom naar opeenvolgende stations en uiteindelijk de klant. Ook verminderde kans op herhaling van verstoring of over-processing en wachttijden behoren tot de voordelen. Wie kent niet de learnings van het Logistieke Lego Spel of Goldratt’s “Het Doel”?

Ook aan jouw klant zijde zitten voordelen. Je kunt namelijk eerder leveren. En frequenter. Net als de leverancier aan jou. En eerder leveren betekent eerder factureren. En dus ook ontvangen. Uiteindelijk is voldoen aan de klantvraag de snelste manier om geld te genereren. Daarom staan de klant en je medewerkers die het moeten uitvoeren altijd op de gedeeld eerste plaats met het genereren van geld.

Hóe ga je dit dan allemaal doen?

Mijn eerste vraag is dan altijd: heb je het al geprobeerd? Ben je in staat je strategische leveranciers te identificeren en daarmee in gesprek te gaan over wederzijdse voordelen van frequenter en in kleinere batches leveren, in samenhang met kortere betalingstermijnen?

Dit werkt namelijk.

Ik weet dat dit misschien niet voor iedere profit-organisatie van toepassing is. Je hebt bijvoorbeeld slechts 5 leveranciers en die klagen al jaren over het drukken van kostprijzen. En weer een ander bedrijf heeft honderd leveranciers en weet niet waar ‘ie moet beginnen. Ik ken inmiddels alle beren-op-de-weg. Ik ken ze bij naam. Maar wellicht stel ik het nu te simplistisch en de wereld van Supply Chain Finance gaat veel verder dan dat, met Cash Conversion Cycles, Collaborative Cash Cycles, Inventory In-transit Financing en de altijd belangrijke Incoterms.

Maar ga het gewoon eens doen. Dat werkt soms ook.

In mijn vijfde blog kom ik terug op mijn eigen praktijkervaringen en de koppeling met wat volgens mij het belangrijkste is. Van dichtbij heb ik software implementaties in warehouse omgevingen meegemaakt. Ik heb ook operationele taken gehad en ben projectleider en Logistics Engineer geweest.

Daarover meer in mijn vijfde blog. Dat is de laatste in deze serie. Daarna start een nieuwe over mijn werkzame avonturen in Dar Es Salaam, Tanzania. Van medio september tot medio december ben ik daar werkzaam voor VSO als Logistics & Operations Specialist.

Gerelateerde artikelen & blogs