Artikel

High performing teams: wat maakt ze zo goed?

21 november 2018 - 4 min leestijd

Header image

Bedrijven die over tien jaar nog willen bestaan, moeten weten wat klanten drijft, werknemers gelukkig maakt en wat de onderneming relevant maakt. Ofwel: er zijn high performing teams nodig in een high performing organisatie. Hoe realiseer je dat?

High performing organisaties

Bij high performing organisaties staan de behoeften van de klant centraal. Niet alleen excellente techniek maakt dat ze voorop lopen, maar vooral ook de manier waarop binnen en buiten de organisatie wordt samengewerkt. ‘Cruciaal, want zonder sociale innovatie kan digitale transformatie niet slagen; het zijn uiteindelijk mensen die bepalen of een bedrijf in staat is om uit te groeien tot een high performance-organisatie’, zegt Marco Gianotten, oprichter van onderzoeks- en adviesbureau Giarte, dat organisaties helpt bij het verbeteren van IT.

Rikkert Achtereekte, business development manager bij detacheerder Yacht, laat zich in vergelijkbare woorden uit. ‘Het gaat niet om de spullen, maar om de mensen’, zegt hij. ’IT kan in deze tijd niet meer op afstand opereren van de business, maar wordt de kern van veel dienstverlening, of is dat al. Met een grote gedrevenheid jegens de eindgebruikers.’

De zachte kant van de IT

De mensen die door Yacht worden gedetacheerd in high performance teams moeten zich thuis voelen bij de ‘zachte kant van de IT’. Achtereekte: ‘Ze beheersen niet alleen de harde kanten van technologie en beschikken over de juiste certificaten, maar hebben interesse in hun omgeving. Ze kijken over het muurtje van hun eigen specialisme heen en zijn van nature nieuwsgierig naar wat elders speelt en zijn bereid zijn zich daaraan te verbinden.’ Het belangrijkste, volgens hem: ‘Ze moeten heel goed zijn in samenwerken, feedback geven en nemen, in taking one for the team.’

High performing teams hebben een hoog lerend vermogen en een hoge mate van zingeving en resultaatgerichtheid.

Marco Gianotten, oprichter van onderzoeks- en adviesbureau Giarte

Multidisciplinaire teams

In deze organisaties draait het om typisch menselijke vermogens zoals creativiteit, emotionele intelligentie, analytisch vermogen - eigenschappen waar mensen goed in zijn en computers (nog) niet. Daar zal ook de organisatie op ingericht moeten worden. Niet meer vanuit silo’s met strikt gescheiden taken en verantwoordelijkheden, maar met multidisciplinaire teams waarin behalve IT-ers ook vertegenwoordigers van de business, andere partijen en gebruikers vertegenwoordigd zijn.

Kenmerken van high performing teams

Kenmerkend voor high performing teams is dat medewerkers een gemeenschappelijk doel nastreven en een langetermijnvisie hebben. Gianotten: ‘High performance is niets anders dan zelfsturing. De teams of squads bestaan niet uit individualisten of grote ego’s, maar uit mensen die met elkaar bepalen wat ze doen. Met gevoel voor de context en de prioriteiten die nodig zijn.’

High performance begint met het bij elkaar brengen van HR en IT. Hoe? Lees meer.

Hoog lerend vermogen

‘In korte iteraties leveren ze iets op waarvan in de buitenwereld geverifieerd kan worden of ze op het juiste pad zijn. Zulke teams hebben een hoog lerend vermogen en een hoge mate van zingeving en resultaatgerichtheid. De leden durven zich kwetsbaar op te stellen en zijn niet bang om risico’s te nemen of fouten te maken. En als dat wel gebeurt, zijn ze niet bang om elkaar daarop aan te spreken.’

Learning agility

Achtereekte noemt learning agility, volgens hem een goede indicator of medewerkers in staat zijn doortastend en sensibel te handelen in onbekende situaties. Komt die eigenschap naar voren, dan is dan volgens hem een minstens zo goede voorspeller van succes als IQ en competenties. Leden van high performance teams, zijn in staat ‘zichzelf aan te scherpen’, aldus Achtereekte. ‘Ze zijn vastbesloten het beste halen uit zichzelf en uit het team te halen.’ Soms is ondersteuning nodig. Yacht organiseert dat in de vorm van opleiding, intervisie en coaching. ‘Wij doen assessments om onze mensen inzicht te geven in hun eigen leer- en communicatievoorkeuren en stijlen van leidinggeven.’

Kenmerken

  • Zelfsturende teams
  • Hoog lerend vermogen
  • Leden durven zich kwetsbaar op te stellen
  • Niet bang risico’s te nemen
  • Niet afgerekend op output, maar op outcome

High performing teams
Yacht High performing teams

Outcome in plaats van output

High performing teams gedijen volgens Gianotten alleen als ze ook autonomie krijgen en er sociale en psychologische veiligheid heerst. Een andere vorm van leiderschap is essentieel. Met managers die teams het vertrouwen geven om te kunnen doen wat nodig is en coachen en inspireren. ‘Zij laten het team vooral het team. Ze ondersteunen de samenwerking en het werken aan teamdoelen.’ ‘Cat herders’ noemt hij zulke leiders. ‘Koeien laten zich door de cowboys en honden in een richting sturen. Van katten snapt iedereen dat je die niet de juiste kant op krijgt door te schreeuwen en te blaffen.’  

Veel bedrijven zijn nog niet zo ver

Veel bedrijven zitten volgens Gianotten echter nog in een vacuüm: ‘Het managementbesturingssysteem is vaak gebouwd op output en niet op outcome. Command and control, waarbij leiderschap is gebaseerd op angst. Managers letten op of mensen hun uren hebben gemaakt, hoeveel storypoints ze hebben gedaan, hoeveel codes ze hebben gemaakt, hoe snel ze waren in een sprint. Het definiëren van waarom we iets doen en het leuk vinden met elkaar samen te werken, de zingeving, dat is de outcome.’

Kwaliteit versus kwantiteit

Een voorbeeld: ‘Stel: McDonalds maakt elke dag 5,5 miljoen hamburgers. Een andere keten die Five Guys heet, maakt 350.000 hamburgers, maar wil de betere hamburger leveren. In termen van output is McDonalds de beste. Bij outcome gaat het over de vraag of de hamburger lekker is, het juiste mondgevoel geeft en ook nog een beetje gezond is. In outcome uitgedrukt is Five Guys de winnaar.’

Hele organisatie moet om

Een paar high performing teams binnen de organisatie is volgens Gianotten te weinig. De hele organisatie moet om. ‘Een van de succesfactoren van high performing teams is hoe ze met andere teams omgaan. Niet meer wij versus zij, maar net zoals in de teams gericht op samenwerking en met besef dat ze elkaar nodig hebben. Dat noemen we dan een tribe.’ Knap lastig zodra het tientallen teams betreft in plaats van een handjevol, erkent Gianotten. Toch laat het zich wel te organiseren: ‘Het is een beetje als clubgevoel bij voetbal. Het ene team komt tekort en het andere helpt door spelers te leveren.’

Het draait niet meer om enen en nullen, maar om zingeving en empathie.

Marco Gianotten, oprichter van onderzoeks- en adviesbureau Giarte

Purpose wordt steeds belangrijker

Purpose – waaróm organisaties op aarde zijn – wordt volgens Gianottens steeds belangrijker. ‘Naarmate IT van bijzaak verschuift naar hoofdzaak geldt dat net zozeer voor de IT-afdeling als voor directie en HR. Uitsluitend beheersmatig bezig zijn en efficiency verbeteren van bestaande geautomatiseerde processen volstaat niet. Wel: gevoel voor de context, de business en de keten waar de organisatie deel van uitmaakt.’

De zachte kant van technologie

Nieuwe werkmethoden als agile en DevOps worden door veel organisaties omarmd, maar daarmee is het niet klaar. ‘Het draait niet uitsluitend om nullen en enen in de IT, maar steeds meer om alles wat impact heeft op de emoties van de klant, de gebruiker, de consument, de samenleving,’ zegt Gianotten. ‘Wij houden ons daarom bezig met de ‘touch’ kant, de zachte kant van technologie’, vertelt hij. Gianotten illustreert dat met een uitspraak van Steve Jobs: ‘You have to start with the customer experience and work backwards to the technology.’

Wat zijn de ontwikkelingen op IT-gebied?Download de whitepaper 'Het einde van HR legacy'

 

Gerelateerde artikelen & blogs

Gerelateerde evenementen