Blog

Blockchain wijzigt de structuur van financiële dienstverlening fundamenteel

Author Image

Peter Penning

Head of IT Finance

30 januari 2018

Header image

Buitengewoon veelbelovend, noemt Peter Penning, Head of IT Finance bij ING, de blockchain technologie, oftewel de datastructuur achter het bitcoin-netwerk. Deze grote database, die open is voor iedereen, maakt het mogelijk om zonder tussenpersoon overeenkomsten te sluiten en om veilig en snel geldtransacties te doen. ‘Qua impact op onze maatschappij is deze ontwikkeling wat mij betreft vergelijkbaar met de introductie van de computer, microchip en internet.’

Het is een once-in-a-lifetime opportunity om aan te haken bij blockchain

‘Door blockchain kunnen we afspraken en contracten tussen organisaties eenduidig en op decentrale wijze vastleggen en de uitvoering van contracten veel verder automatiseren’, aldus Peter. ‘Alle informatie is cryptografisch beveiligd én volledig auditable.’ De technologie biedt volgens hem ook veel kansen om nieuwe producten te introduceren op het gebied van onder meer international payment, trade finance en Know Your Customer. Wel is het zaak om tijdig op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. ‘En daarom participeren we in verschillende coalities waaronder het R3-consortium met een grote internationale groep van financiële instellingen.’ Niet alleen voor ING en de bancaire sector biedt blockchain nieuwe mogelijkheden, maar voor vrijwel alle organisaties. ‘Wat dit betekent voor de Finance professional? Deze technologie wijzigt niet alleen de eenduidige vastlegging van contracten, maar ook de financiële verslaggeving en rapportage.’

Volledig digitaliseren

Het is volgens Peter een once-in-a-lifetime opportunity om als organisatie aan te haken bij blockchain. ‘In de informatietechnologie zijn een paar ontwikkelingen te onderscheiden die een zeer diepe impact hebben gehad. Allereerst had je in de jaren veertig de opkomst van de general-purpose computers. In de jaren zeventig volgde de introductie van microchips, waardoor de mogelijkheid ontstond om thuis een computer te hebben. De derde grote ontwikkeling is die van het wereldwijde web begin jaren negentig, waarmee alle computers ter wereld met elkaar in verbinding kwamen te staan. En nu is er de technologie die ‘waarde’ op decentrale wijze representeert en het mogelijk maakt om geld en contracten volledig te digitaliseren.’ Volgens Peter is dit hét moment om aan de slag te gaan met deze nieuwe en veelbelovende technologie. ‘Blockchain is geen kleine implementatie, maar zorgt voor een fundamentele verbetering van pr
ocessen.’Onze dienstverlening staat of valt grotendeels met goede digitale producten, zoals apps die miljoenen Nederlanders dagelijks gebruiken

Blockchain: kans of bedreiging voor ING?

Engineering is tegenwoordig de corebusiness van de bank. ‘ING is een IT-bedrijf geworden met een sterke engineering cultuur, gebaseerd op Agile en gericht op innovatie. Een groot deel van onze dienstverlening staat of valt met goede digitale producten. De apps die wij bouwen worden dagelijks door miljoenen Nederlanders gebruikt. Wij zitten bovenop de ontwikkelingen. Omdat wij goede engineers in eigen huis hebben, kunnen we hier snel op inspelen en met nieuwe producten of diensten komen.’ Is dit dan dé tip voor financiële organisaties: eigen engineers in dienst nemen? ‘Dat hangt helemaal af van de strategische keuzes die je maakt. Voor ons is dit een randvoorwaarde voor succes. Niet alle organisaties kunnen of willen het op deze manier doen. Mijn advies aan hen: zoek tijdig aansluiting bij partijen die dat wel kunnen.’

Peter Penning is Head of IT Finance bij ING. Daarnaast is hij sinds 2014 IT Lead Blockchain Team binnen de bank. ING maakt deel uit van het R3-consortium waarin een grote groep financiële instellingen de krachten heeft gebundeld voor de verdere ontwikkeling van de blockchain technologie.

Tips van Peter voor de financial van de toekomst:

  1. Neem deel aan vernieuwende initiatieven of ga met je eigen ideeën aan de slag.
  2. Blijf bij als financial. Ik lees bijvoorbeeld veel op Wikipedia en volg online trainingen van Coursera, die voor iedereen gratis beschikbaar zijn.
  3. Wees nieuwsgierig en duik in onderwerpen die je interessant vindt. Zo gaat het ontwikkelen van vakkennis eigenlijk vanzelf.

Vraag de complete whitepaper 'Futurizing Finance' aan

Gerelateerde artikelen & blogs