Blog

Inclusieve organisaties: een aanwinst voor organisaties!

Author Image

Mirjam Beerkens

Yacht Business Development Manager Sociaal Domein

28 november 2016

Header image

Als Business Development Manager bij Yacht volg ik trends en ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en analyseer ik wat dit betekent voor de arbeidsmarkt en hoe Yacht hierop kan inspelen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de Exposure, Expertise en het Netwerken. Vanuit mijn rol volg ik de ontwikkelingen op het gebied van inclusieve organisaties en wil ik graag mijn mening hierover delen.

30 september was ik op het congres Inclusiviteit Werkt! De dag waarop het startschot is gegeven aan het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie: een gemeenschappelijk initiatief van de Universiteit Maastricht en het UWV. Zij zetten samen hun expertise en kennis in om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Tijdens het congres werd mij steeds meer duidelijk dat het om een zeer diverse groep gaat. Als je er breed naar kijkt, betreft het eigenlijk iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt: ouderen, lichamelijk beperkten, statushouders, laag geschoolden, psychisch beperkten, jongeren enzovoort.

Inclusieve organisaties: een aanwinst voor organisaties!
Blog Mirjam Beerkens

Waarom streven naar inclusieve organisaties?

In mijn ogen kun je hiervoor twee belangrijke redenen hebben; een economische en een maatschappelijke. De tekorten aan arbeidspotentieel nemen weer toe. Bij Yacht zien we de vraag naar personeel stijgen terwijl aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt steeds meer mensen aan de kant staan. Als we een oplossing weten te vinden om het gat tussen de vraag naar personeel en het aanbod te dichten dan ontstaat er een win-win-situatie. Een oplossing is om te doen aan functiedifferentiatie. De publicatie ‘Inclusieve organisaties, Opweg naar duurzame arbeidsparticipatie’ door Fred Zijlstra, Henny Mulder & Frans Nijhuis geeft een inkijkje hoe dit zou kunnen werken. Daarnaast vind ik diversiteit een verrijking voor organisaties Bijvoorbeeld de manier waarom je naar een probleem kijkt. Hoe meer divers je personeelsbestand, hoe meer verschillende zienswijze en talenten, hoe meer verschillende oplossingen. Bovendien laat je je sociale betrokkenheid zien. Verder is het gewoon leuk om met verschillende soorten mensen te werken. Voor mij geldt hoe verder iemand van mij afstaat, hoe interessanter ik het vind om de ander te leren kennen!

Quote: Volgens de grootste werkgeversvereniging van Nederland, AWVN: 90% van de werkgevers die iemand hebben aangenomen vanuit bredere doelgroep met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt ervaren toegevoegde waarde.

Kosten

Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-120% van het minimumloon verdienen. Daarnaast scheelt het dat mensen geen beroep meer hoeven te doen op een uitkering.

Wat ik tot slot wil zeggen. Door te werken aan een inclusieve arbeidsorganisatie zorg je voor diversiteit in je organisatie. Wat houdt organisaties tegen om hieraan te werken? Zeker als je het bekijkt van uit het perspectief dat veel mensen trots ontlenen aan het hebben van werk en het daarom logisch is dat mensen willen meedoen. Mijn oproep is daarom praat met elkaar over hoe je een (meer) inclusieve arbeidsorganisatie kunt worden. Ik maak mij er hard voor in mijn organisatie.

Over Mirjam Beerkens

Ik ben een persoon die het boeken van resultaat belangrijk vindt zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Ik ben maatschappelijk betrokken, houd van het verbinden van mensen en heb als motto dat je samen meer bereikt dan alleen. Sinds 1994 ben ik werkzaam bij de Randstad Holding waarvan sinds 2009 voor de publieke sector. Momenteel werk ik voor Yacht als Business Development Manager voor het Sociaal Domein.

Gerelateerde artikelen & blogs