Blog

Rentederivatendossier: waarom jij als professional daarbij moet zijn

Author Image

Ruud Lubbers

Interim professional

12 oktober 2016

Header image

Het rentederivatendossier is een politiek gevoelig dossier waarbij de maatschappelijke belangen groot zijn. Voor jou als professional is dit een uitgelezen kans tot profilering en ontwikkeling.

Rentederivaten doen wat ze moeten doen, risico mitigeren

Ik ga in deze blog de werking van rentederivaten niet uitdiepen. Wat ik wel wil meegeven is dat het nog steeds een mooi financieel instrument is dat voor veel organisaties doet wat het moet doen; risico mitigeren. Hier stappen we op dit moment te snel overheen, wellicht door het maatschappelijk sentiment dat is gecreëerd?

Politiek gevoelig

Het rentederivatendossier houdt de politiek al een aantal jaren, soms in mindere mate, bezig. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Minister van Financiën hebben zich een aantal keer moeten verantwoorden tegenover de Tweede Kamer over de status van het rentederivatendossier.

De Minister van Financiën heeft de zogenoemde Derivatencommissie (Commissie Van Wijzen) aangesteld, bestaande uit drie onafhankelijke deskundigen. De commissie heeft de opdracht gekregen om samen met banken en vertegenwoordigers van het MKB tot een uniform herstelkader te komen waaraan de banken zich committeren. Het uniform herstelkader bepaalt hoe herbeoordelingen moeten worden uitgevoerd en welke eventuele herstelacties moeten worden uitgevoerd om schade te compenseren. Het definitieve uniform herstelkader wordt naar verwachting medio november 2016 vastgesteld.

Blog Ruud Lubbers
Blog Ruud Lubbers

Maatschappelijk grote belangen

Ruim 17.500 organisaties zijn betrokken bij het rentederivatendossier: als opdrachtgever, toezichthouder, belangenbehartiger en organisaties die een product hebben afgenomen. Bijna iedereen kent wel iemand die op de één of andere manier betrokken is bij de afwikkeling van het rentederivatendossier. Heel veel mensen hebben een mening over rentederivaten, zowel positief als negatief. Over dit onderwerp zijn vele websites te raadplegen die, afhankelijk van de belangen die zij behartigen, een bepaalde mening delen. Sommige websites kunnen negatief overkomen of zoals sommigen zeggen, deze sites doen aan ‘Bank bashing’. Dit heeft impact op jou als mens. Andere websites laten een tegengeluid horen of nuanceren de boodschap. Het zet je aan het denken, wat is waarheid?

Doordat banken zich gecommitteerd hebben aan het uniform herstelkader en hiervoor hogere reserveringen hebben genomen nemen de belangen toe. Nieuwe ‘verdienmodellen’ dienen zich aan in de markt. Dit in de diverse vormen, om de belangen van ‘gedupeerden’ te behartigen. Gedupeerden staat bewust tussen aanhalingstekens, want organisaties die geen schade hebben geleden krijgen mogelijk geld en organisaties die wel schade hebben geleden krijgen mogelijk geen geld. Je kunt hier principiële bezwaren tegen hebben.

Waarom erbij zijn als professional?

Als professional van Yacht ben ik deelgenoot van het rentederivatendossier via diverse opdrachtgevers in verschillende rollen. Het is een achtbaan waar je in zit, qua emotie en werkdruk. Van eenvoudige dossiers, een enkelvoudige kredietfaciliteit met daaraan gekoppeld een rentederivaat, tot complexe dossiers met vele kredietfaciliteiten en diverse rentederivaten.

Op de meest onwaarschijnlijke momenten spreken mensen je aan om je mening te vragen en staan zij uiteraard ook klaar met hun mening. Het is laveren tussen wet- en regelgeving en de belangen van de diverse stakeholders in het dossier. Competenties als empathie, organisatiesensitiviteit, oordeelsvorming, analytisch vermogen en samenwerken nemen een vlucht in ontwikkeling.

Op dit moment zie ik de vraag ontstaan naar professionals die hun deskundigheid kunnen inzetten ten behoeve van het rentederivatendossier. Een uitgelezen kans om je verder te ontwikkelen als professional in een uitdagende omgeving waarin wet- en regelgeving, politiek en maatschappelijk belang samenkomen. Wanneer jij ook geïnteresseerd bent om als professional dit uitdagend dossier aan te pakken, mail mij gerust.

Over Ruud LUbbers

Bij mijn opdrachtgevers sta ik bekend als bruggenbouwer tussen Control en Commercie, laverend op de grens van wet- en regelgeving en efficiency. Dit doe ik op basis van de driehoek Commercie, Efficiency en Risico. Daarnaast hou ik van humor op de werkvloer en een lekkere kop koffie. Naast mijn werkzaamheden voor Yacht ben ik maatschappelijk actief bij een aantal verenigingen/stichtingen. Waaronder het Oranje Comité en Stichting 4 & 5 mei, onderdeel van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Op deze wijze wil ik mijn bijdrage leveren aan de maatschappij.

Gerelateerde artikelen & blogs