Blog

Nederlandse top-CIO's nemen het voortouw

23 november 2016

Header image

Bij de founders meeting van het programma 'The peoples dilemma in the digital era' waren 9 top-CIO's en IT-managers aanwezig die allemaal gepassioneerd vertelden over wat hen bezighoudt. Zij vormen een denktank die werkbare oplossingen gaat bedenken.

Het programma, een initiatief van Yacht en Baker Boucher, is opgezet uit bezorgdheid en frustratie, vertelt Menzo de Muinck Keizer van Baker Boucher, dat het gaat begeleiden. "Het probleem is dat bedrijven niet voldoende IT'ers kunnen krijgen met de juiste skillset. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats in gevraagde skills. Het gaat namelijk niet meer alleen om welke technische vaardigheden iemand beheerst. Ook de functie en werkwijze van IT'ers binnen organisaties zijn veranderd."

Kees Groeneveld, digital expert en founding partner van OkDelta: Het tempo van de veranderingen is zo hoog dat een grote groep werknemers niet mee kan. Daarom moeten we nu echt gaan anticiperen op wat er gaat gebeuren

Het doel van de eerste bijeenkomst op donderdag 17 november was om de verschillende uitdagingen te definiëren waar we als BV Nederland voor staan. Als sluitstuk werden er expertisegroepen gevormd die deze uitdagingen verder gaan uitwerken. "Want dit onderwerp is te groot en te complex om te zeggen dat we nu even met een paar mensen om tafel gaan zitten om het op te lossen", stelde Tjibbe van der Zeeuw, founder van Linqhu.

Het programma moet dus voor een langere periode bestaan, met een budget, een programmaleider, en een staff, met in de keten een aantal relevante partners op vlak van bedrijfsleven, onderwijs en overheid. "Alleen in samenwerking kunnen we tot een oplossing komen van de vraagstukken."

Nederlandse top-CIO's nemen het voortouw
Yacht CIO

Nieuwe talenten en oude werknemers

Als uitgangspunt werd het probleem op de bijeenkomst als volgt voorgesteld:

"Hoe zorg ik ervoor dat mijn workforce over 12, 24 en 36 maanden voldoende slagkracht heeft om de business in de veranderende 'digitale wereld' te kunnen ondersteunen? Daarbij rekening houdende met bewegingen van de (arbeids-)markt, de techniek, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, de beschikbaarheid en ontwikkeling van kennis en mensen."

Hier sloegen verschillende aanwezige CIO's direct op aan. Kees Groeneveld stelde bijvoorbeeld dat het talent er in Nederland echt wel is, maar dat bedrijven ook de hand in eigen boezem moeten steken. "We moeten ook hun wereld respecteren, ze persoonlijke aandacht geven. En we moeten ons afvragen hoe we een open cultuur creëren die bij deze jonge mensen past." Men was het erover eens dat de manier van leidinggeven moet veranderen als we millennials in onze organisaties willen behouden.

Teun van der Vorm, CIO van de ANWB: Ik ben gefascineerd door het vraagstuk. Als we niets doen gaat het de verkeerde kant op, en dat is helemaal niet nodig

Maar het gaat niet alleen over millennials en hun skills en specifieke eigenschappen. Het probleem is veel complexer dan dat. Bedrijven zijn tegenwoordig ecosystemen met veel zzp'ers. Daarnaast komen er veel IT'ers uit bijvoorbeeld Oost-Europa. Het niveau van die mensen is vaak hoog, maar je moet wel door een hele papierwinkel heen voordat je ze kunt inzetten.

Het inhuren van nieuw talent is een uitdaging waar veel nadruk op moet worden gelegd, maar daarnaast moet er aandacht worden besteed aan het bestaande werknemersbestand. Iedereen aan tafel was het erover eens dat de wereld in hoog tempo aan het veranderen is. Dat zit hem erin dat digitaal het belangrijkste onderdeel van de business geworden is. Alleen kan niet iedereen direct mee in die nieuwe wereld. Er moet dus heel erg goed worden nagedacht over hoe je werknemers meekrijgt die nog in het oude denkstramien zitten.

"We maken een enorme acceleratie mee van verandering. We móeten veranderen, en iedereen moet mee", zo gaf Hendrik-Jan Smaal, CIO van Heijmans, de urgentie hiervan aan.

CIO als zendeling

Bij het creëren van een goede workforce gaat het er dus om de traditionele business en de digitale wereld bij elkaar te brengen. Nu wordt er binnen bedrijven vaak gemopperd op andere afdelingen, zo werd de situatie beschreven. IT'ers vinden bijvoorbeeld dat de rest van het bedrijf geen verstand van zaken heeft en de rest van het bedrijf vindt dat die IT'ers over onbegrijpelijke zaken praten. Het is een hele uitdaging om die twee bij elkaar te brengen.

De CIO zou daarin als zendeling moeten optreden, vond Gerko Baarslag, CIO van Fugro. "De CIO moet awareness creëren voor ieders standpunt. Young potentials kan hij bijvoorbeeld bij andere bedrijven  in de keuken laten kijken, zodat ze zien hoe andere bedrijfsvoering er uitziet. Maar hij moet ook het middlemanagement meetrekken."

Michiel Valk, CIO van Randstad: De discussie ging heel treffend over de combinatie van de oude en de nieuwe wereld. We moeten ons namelijk niet alleen richten op de nieuwe wereld, de oude moet ook mee. Dan gaat het om aanpassingsvermogen van je mensen, dat was herkenbaar voor iedereen aan tafel

Drie expertisegroepen

Deze uitdagingen zijn zoals gezegd veel te complex om door één kleine groep in een middag opgelost te worden. En dat was ook niet de insteek. Daarom werden er aan het eind van de sessie expertisegroepen opgericht, die moeten gaan bepalen wat de belangrijkste thema's en wat zinnige deliverables zijn. Want uit dit initiatief moeten wel concrete zaken komen.

  • De eerste expertisegroep zal zich richten op de inhoud van de IT-banen, op benodigde skillsets en op daarbij behorende opleidingen en trainingen
  • De tweede expertisegroep gaat zich bezighouden met ecosystemen en de internationalisering. Hier zal men zich buigen over de vraag hoe men binnen bedrijven zou moeten omgaan met zzp'ers en buitenlandse IT'ers en welke issues rond regelgeving moeten worden aangepakt
  • De derde groep richt zich de komende tijd op aansturing en leiderschap. Hier moeten ideeën ontstaan over hoe leiderschap moet veranderen willen we een uitgebalanceerde workforce krijgen.

De groep CIO's rond de tafel was zich er goed van bewust dat het vraagstuk een belangrijke maatschappelijke kant heeft, dat door alle onderwerpen heen speelt. Daarom zullen alle groepen ook hier aandacht aan besteden. Het is namelijk de verantwoordelijkheid voor iedereen, zo was de consensus, om bijvoorbeeld ook laaggeschoolde jongeren en ouderen te betrekken in het proces.

Roel Akkermans, Regional Director van Yacht: De uitdagingen die hier aan tafel besproken zijn, zijn precies wat ook wij in de markt zien

Gerelateerde artikelen & blogs

Gerelateerde evenementen