Werken bij de veiligheidsregio voor Zuidoost-Brabant (VRBZO) Cover

Werken bij de veiligheidsregio voor Zuidoost-Brabant (VRBZO)

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s, die de inwoners van Nederland beter beschermen tegen rampen en crises. VRBZO is de veiligheidsregio voor Zuidoost-Brabant. In onze organisatie werken brandweer en GHOR samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Dit doen we voor en samen met de 21 gemeenten in ons werkgebied en met de mensen die hier wonen of verblijven. Ons doel is om mensen bewust te maken van risico’s in de omgeving. We willen iedereen laten inzien dat incidenten en rampen in veel gevallen voorkomen kunnen worden. We leggen contact met partners in de regio, die met veiligheid bezig zijn. We maken het netwerk rondom veiligheid sterker, zodat al die partners elkaar kunnen vinden vóór, tijdens en na een crisis. Samen maken we de omgeving veiliger. Wil jij dat ook? Bekijk dan snel alle vacatures bij VRBZO!

De veiligheidsregio voor Zuidoost-Brabant als toonaangevende werkgever

Werken aan een weerbare samenleving

Onze maatschappij verandert. Ook de risico’s waar we mee te maken kunnen krijgen, veranderen. Omdat we niet alles kunnen voorkomen, verschuift onze focus. Niet alleen ‘beheersen’ we de risico’s en verlenen we hulp. Na een crisis willen we dat het dagelijks leven weer zo snel mogelijk kan worden opgepakt. Daarvoor moeten we mensen bewust maken van de risico’s in de eigen omgeving. Zodat ze zich afvragen: wat kan ík doen voor mijn eigen veiligheid en die van mijn omgeving? We werken aan een weerbare samenleving en we letten daarbij extra op de mensen die zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen.

Een organisatie die klaar is voor de toekomst

En als het dan toch mis gaat? Dan bestrijden we snel, vakkundig en efficiënt het incident. We moeten op het ergste voorbereid zijn. Dat betekent dat we steeds vooruit kijken en vooruitlopen op ontwikkelingen in onze omgeving. We moeten kunnen inspelen op de risico’s in de regio, die steeds veranderen. Zowel de risico’s die we al kennen, als de risico’s die nieuw zijn. We zullen onze blik daarvoor meer naar buiten moeten richten. We leren van het verleden, werken nu aan veiligheid en kennen de risico’s van morgen.

Werken bij VRBZO

We zorgen voor veiligheid. Of je nu een brand blust, een crisis coördineert, adviseert over veiligheid, brandweerpersoneel opleidt, systemen laat werken of de communicatie verzorgt. Iedere schakel in onze organisatie laat het grote geheel draaien.

Onze cultuur is informeel, maar professioneel. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en de ruimte om je functie zelfstandig uit te voeren. Je werkt in een dynamische werkomgeving, die je iedere dag nieuwe kansen biedt om je te ontwikkelen en vernieuwen. We stimuleren je om je kennis te verbreden, ook buiten de grenzen van je eigen functie. Je werkt samen met leuke en behulpzame collega’s waar je veel van kunt leren, maar die ook graag van jou willen leren.
We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Onze werktijden zijn flexibel en we hebben werkplekken over de hele regio. Je krijgt ook de nodige faciliteiten om thuis te kunnen werken. Je mag jezelf blijven, terwijl je de dynamische wereld van VRBZO ontdekt.